Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ηλεκτρικό ρεύμα

Βαρύτατο κόστος, το 2024, θα καταβάλουν για άλλη μια φορά οι καταναλωτές, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας λάθη και παραλείψεις, κυβερνήσεων και κρατικών υπηρεσιών. Από την μια, η πράσινη φορολογία που θα είναι οριζόντια προς όλους του καταναλωτές και από την άλλη, η αύξηση του κόστους αγοράς ρύπων, που μετακυλίεται επίσης στους καταναλωτές.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε λειτουργός του τμήματος Περιβάλλοντος, στην επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, κατά την συζήτηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με 300 εκατομμύρια για την αγορά ρύπων το 2023 και 500 εκατομμύρια το 2024.

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η εξάρτηση του ηλεκτροπαραγωγικού τομέα σε συμβατικά, ρυπογόνα καύσιμα, οδηγούν σε αυξημένη ανάγκη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, με πολύ σημαντικό κόστος, που μετακυλύεται στους καταναλωτές.

Η επίτροπος Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου ανέφερε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα αναθεωρηθούν τα σχέδια, ώστε επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους μας έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την πράσινη φορολογία, είπε ότι θα είναι οριζόντια προς όλους.