Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Ενδεχόμενη λειτουργία του Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε σχολικές μονάδες έστω σε πιλοτική εφαρμογή, δεν προκρίνεται και δεν συνάδει με την αρχή της νομιμότητας βάσει του πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου.

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα σε Μ.Μ.Ε, τα οποία αναφέρονται σε πιλοτική λειτουργία του ΚΚΒΠ σε τρία σχολεία στη Λεμεσό, η κ. Νικολαΐδου επισημαίνει ότι «η διαδικασία της προηγούμενης διαβούλευσης της υποβληθείσας, από το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων, με το Γραφείο μου, δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί και επομένως καμία θετική γνώμη δεν έχει εκδοθεί από το Γραφείο μου, για το σκοπό αυτό».

Σημαντικά ζητήματα, προσθέτει, όπως είναι η ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και η πρόσβαση στα δεδομένα εικόνας, χρήζουν διευκρινίσεων και επιβάλλεται να επιλυθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.

Συνεπώς, καταλήγει, πριν την οριστικοποίηση των ανωτέρω, ενδεχόμενη λειτουργία του ΚΚΒΠ έστω σε πιλοτική εφαρμογή, δεν προκρίνεται και δεν συνάδει με την αρχή της νομιμότητας βάσει του πλαισίου του ΓΚΠΔ.