Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ργε

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία νόμο που ρυθμίζει την έκδοση πιστοποιητικού μίσθωσης για προσφυγικές κατοικίες για εκτοπισμένους που απεβίωσαν πριν το 2006, οπότε και υπήρξε ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος.

Υπέρ ψήφισαν 35 βουλευτές, ενώ υπήρξαν δυο αποχές.

Με τον νόμο τροποποιείται ο περί Ακίνητης ιδιοκτησίας  (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, ώστε στις περιπτώσεις παραχώρησης σύμβασης μίσθωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία σε δικαιούχους εκτοπισθέντες για το τμήμα της οικιστικής μονάδας που βρίσκεται μερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας, η σύμβαση μίσθωσης να παραχωρείται με κριτήριο τον χρόνο θανάτου τους.

Με τον νόμο ρυθμίζεται το δικαίωμα των κληρονόμων που έχουν πιστοποιητικό μίσθωσης, είτε διαβιούν κατά το ήμισυ σε κρατική γη, είτε κατά το ήμισυ σε τουρκοκυπριακή γη.  

Η Βουλή ψήφισε επίσης τροπολογία του ΑΚΕΛ που παραχωρεί αυτό το δικαίωμα και για περιπτώσεις μεμονωμένων κατοικιών από πρόσφυγες που κτίστηκαν σε κρατική γη. Υπέρ ψήφισαν 32 κατά 1 και υπήρξε μια αποχή.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι με τον νόμο αποκαθίστανται πολλές αδικίες στους προσφυγικούς συνοικισμούς, ρυθμίζοντας την έκδοση πιστοποιητικού μίσθωσης για όσους απεβίωσαν πριν το 2006 και δεν είχαν το δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής. Αναφέρθηκε επίσης στην τροπολογία του ΑΚΕΛ, λέγοντας ότι αφορά εκτοπισθέντες που τους είχε υποδειχθεί να κτίσουν σε χώρους εκτός προσφυγικών οικισμών και θα παρέμεναν αδικημένοι αν δεν ρυθμιζόταν και η τιτλοποίηση αυτών των οικιών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι δεν θα ψηφίσει τον νόμο στο όνομα των χιλιάδων προσφύγων που δεν πήραν τίποτα.