Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ελαιολαδο

Συνεχή αύξηση καταγράφουν οι τιμές των τροφίμων στην ΕΕ το 2023, μετά τις σημαντικές αυξήσεις που καταγράφηκαν το 2022, ωστόσο κατά το 2ο και το 3ο τρίμηνο του 2023 η αύξηση δείχνει να επιβραδύνεται για τις τιμές ορισμένων ειδών, ενώ η τιμή του ελαιόλαδου συνέχισε να αυξάνεται σταθερά στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχες τάσεις εμφανίζονται για την Κύπρο, αν και η αύξηση της τιμής του ελαιόλαδου φαίνεται να επιβραδύνεται.

Τα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ παρουσιάζονται από τη Eurostat σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκρίσεις σε επίπεδο κρατών μελών με το 2021, και για αυτό δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με αυτά που παρουσιάζονται για την υπόλοιπη ΕΕ.

Τα στοιχεία που καταγράφουν τις τιμές στα κράτη μέλη συγκριτικά με το 2015 δείχνουν ανάλογες τάσεις με αυτές στην ΕΕ στην περίπτωση της Κύπρου. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο καταγράφεται μικρή μείωση στις τιμές των αυγών, και επιβράδυνση στην αύξηση της τιμής του βουτύρου, του ελαιόλαδου και των πατατών.

Σε επίπεδο ΕΕ, τον Σεπτέμβριο του 2023, οι τιμές των αυγών, του βουτύρου και των πατατών ήταν υψηλότερες από ότι ήταν τον Ιανουάριο του 2021 και του 2022, αλλά δεν ήταν τόσο υψηλές όσο μερικούς μήνες πριν.

Παράλληλα, η τιμή του ελαιολάδου συνέχισε να αυξάνεται σταθερά. Τον Σεπτέμβριο η τιμή του ελαιολάδου ήταν 75% υψηλότερη από ό,τι τον Ιανουάριο του 2021 στην ΕΕ. Τον Ιανουάριο του 2022, οι τιμές ήταν ήδη 11% υψηλότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ καταγράφηκε απότομη αύξηση των τιμών μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023. 

Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν και οι τιμές των πατατών. Από τον Ιανουάριο του 2021, οι τιμές των πατατών αυξήθηκαν κατά 53% τον Σεπτέμβριο του 2023. Η αύξηση των τιμών κορυφώθηκε λίγους μήνες πριν, τον Ιούνιο του 2023 (+60%).

Όσον αφορά τις τιμές των αυγών, τον Σεπτέμβριο του 2023 ήταν κατά 37% υψηλότερες σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021. Οι τιμές των αυγών σταθεροποιήθηκαν τα 2 πρώτα τρίμηνα του 2023 και παρουσίασαν κάποια μείωση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη της τιμής του βουτύρου, η οποία έφτασε στο υψηλότερο σημείο αύξησης τον Δεκέμβριο του 2022 (+44% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021) και στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Τον Σεπτέμβριο, το βούτυρο ήταν κατά 27% ακριβότερο από ό,τι τον Ιανουάριο του 2021.