Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γρ

Δύο αδυναμίες στην πρόταση της ΠΑΣΥΔΥ για τρόπους επίλυσης του προβλήματος που αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των χαμηλόμισθων, θεωρεί ότι υπάρχουν η συντεχνία «Ισότητα», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η «Ισότητα» αναφέρει ότι περιήλθε σε γνώση της το σχετικό έγγραφο της ΠΑΣΥΔΥ και σε αυτό εντοπίζει δύο σημαντικές ελλείψεις, «που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για αδικίες και οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κατάλληλες διορθωτικές ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην πρόταση «δεν περιλαμβάνεται κατάλληλη πρόνοια ώστε η υπηρεσία των υπαλλήλων της Κλίμακας Α1 που αναβαθμίστηκαν, σε προσωπική βάση, στην Κλίμακα Α2, με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2020, να θεωρείται ότι έχει διανυθεί εξ' ολοκλήρου στην Κλίμακα Α2» Λόγω αυτής της έλλειψης, προστίθεται, «οι εν λόγω συνάδελφοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν 12 χρόνια στην Α2, δηλαδή ακόμα 9 χρόνια, αφού μόλις το 2020 εντάχθηκαν στην Κλίμακα Α2». Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η τρίτη παράγραφος του εγγράφου της ΠΑΣΥΔΥ, στην οποία το προσωπικό των Κλιμάκων A1-A2-A5(ii) αποκαλείται “κατώτερο βοηθητικό προσωπικό”, δεν επιτρέπει να νοηθεί ότι το εν λόγω προσωπικό συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό της δεύτερης παραγράφου και η Ισότητα θεωρεί ότι πρέπει να περιληφθεί τέτοια πρόνοια.

Σύμφωνα με την «Ισότητα», στην πρόταση, «δεν περιλαμβάνεται κατάλληλη πρόνοια που να  διασφαλίζει ότι υπάλληλοι που ξεκίνησαν από υψηλότερο σημείο των συνδυασμένων κλιμάκων (Α2-Α5-Α7) λόγω των προσόντων τους, δεν θα αδικηθούν σε σύγκριση με άλλους επηρεαζόμενους από τις ρυθμίσεις». Η συντεχνία θεωρεί, όπως αναφέρει, τέλος στην ανακοίνωσή της,  «ότι πρέπει να περιληφθεί ρητή πρόνοια για τοποθέτησή τους σε Κλίμακα και Βαθμίδα αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας τους».