Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ητρ

Διευκρινίσεις για δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή αλλά και σε τηλεοπτική εκπομπή από τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος «ΙΣΟΤΗΤΑ», δίνει σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), σημειώνοντας ότι ουδέποτε τέθηκε υπόψιν της επιτροπής ένας τέτοιος ισχυρισμός ή καταγγελία για να την εξετάσει ή/και να πράξει τα δέοντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΙΠΑ, τα στοιχεία που σχετίζονται με την παράνομη ή εγκληματική συμπεριφορά οποιουδήποτε πολίτη, κατέχονται κατά κύριο λόγο και ως εκ των εξουσιών τους από τις Αστυνομικές Αρχές. Οι Αστυνομικές Αρχές, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ουδέποτε έχουν πληροφορήσει ή ενημερώσει την ΑΑΔΙΠΑ σε σχέση με οποιαδήποτε ισχυριζόμενη εγκληματική συμπεριφορά προσώπου, το οποίο είχε συγγένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΑΔΙΠΑ.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό που έχει προβληθεί μέσω ραδιοφώνου ότι μέλος της ΑΑΔΙΠΑ έχει εξετάσει/διερευνήσει καταγγελία εναντίον αξιωματικού της αστυνομίας, ο οποίος είχε διερευνήσει εγκληματική συμπεριφορά συγγενικού προσώπου μέλους της ΑΑΔΙΠΑ, η Αρχή διευκρινίζει πως ουδέποτε τέθηκε υπόψιν της επιτροπής ένας τέτοιος ισχυρισμός ή καταγγελία για να την εξετάσει ή/και να πράξει τα δέοντα.

Οποιοσδήποτε ισχυρίζεται, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι κατέχει στοιχεία σε σχέση με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος κατά την άσκηση καθηκόντων μέλους της ΑΑΔΙΠΑ ή ακόμα προβαίνει στη σοβαρή κατηγορία ή θέση ότι οποιοδήποτε μέλος της Αρχής πιθανόν να μην διαθέτει ή να έχει απωλέσει τα προσόντα που ο νόμος απαιτεί για το διορισμό του στην ΑΑΔΙΠΑ, όφειλε και οφείλει να προβάλει τους ισχυρισμούς του μαζί με τα στοιχεία που κατέχει, ενώπιον του Οργάνου που έχει την αρμοδιότητα για διορισμό και ανάκληση του διορισμού των μελών της Αρχής.