Τηλεόραση Ραδιόφωνο
νοσηλευτές

Σε 8ωρη απεργία, θα προχωρήσει στις 25 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των ωρών 7:00πμ -3:00μμ., το προσωπικό των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ, ενωμένο και αποφασισμένο να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα στις 25 Οκτωβρίου 2023 και να τα κλιμακώσει σε περίπτωση που χρειαστεί, είναι όλο το προσωπικό που στελεχώνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Σημειώνεται ότι σε κοινές συνελεύσεις όλου του προσωπικού του ΟΚΥπΥ, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε όλες τις επαρχίες στην παρουσία των ηγεσιών των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ, έγινε ενημέρωση και αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί 8ωρη απεργία στις 25 Οκτωβρίου 2023 μεταξύ των ωρών 7:00πμ -3:00μμ.

Προστίθεται ότι στην απεργία θα συμμετέχει όλο το προσωπικό του ΟΚΥπΥ όλων των επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έχει αποφασισθεί κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων σε περίπτωση που συνεχίσει ο ΟΚΥπΥ να μην αποδέχεται τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης εργασίας, ανάλογη των υφιστάμενων συμβάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με προσωπικά συμβόλαια και δεν προχωρήσει σε προσλήψεις για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών σε όλα τα επαγγέλματα, είτε αυτά αφορούν Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, Διοικητικό ή Ωρομίσθιο Προσωπικό.

«Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μη επαρκής στελέχωση εμποδίζει τον ΟΚΥπΥ στην διεκπεραίωση του σημαντικού ρόλου του για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στην κοινωνία μέσω των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Έχει αποδειχθεί, από τη κοινή τεχνική επιτροπή των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και του ΟΚΥπΥ, ότι, το κόστος της συλλογικής σύμβασης που έχουν υποβάλει οι πιο πάνω Συνδικαλιστικές Οργανώσεις δεν δημιουργεί πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας στο Οργανισμό. Είναι διαπίστωση όλων ότι ο ΟΚΥπΥ δεν αναγνωρίζει την προσφορά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό του και πολλοί εργαζόμενοι δίνουν παραίτηση από την απασχόληση τους στο Οργανισμό», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το μέτρο της απεργίας δεν είναι ευχάριστο για κανένα.

«Δυστυχώς ο ΟΚΥπΥ δεν αφήνει άλλη επιλογή από την δυναμική αντίδραση των εργαζομένων μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας τους», καταλήγουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ανακοίνωση τους.