Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ικ

Το Eupati Cyprus (European Patient’s Academy on Therapeutic Innovation) σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου, παρουσίασε αποτελέσματα αποτελεσμάτων έρευνας με στόχο την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των ασθενών στην Κύπρο.

Τα ευρήματα της έρευνας, που αναμένεται να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του πρώτου στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιμόρφωσης των ασθενών-εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο, παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως ανέφερε η κα Σούζη Μακρή, Πρόεδρος του Eupati Cyprus, «η αποστολή του EUPATI Κύπρου είναι να εκπαιδεύσει τον ασθενή ώστε να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία χάραξης πολιτικής υγείας και στα κέντρα λήψης αποφάσεων όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του». Όπως είπε, το όραμα του EUPATI Κύπρου είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και να ενδυναμώσει τον ασθενή ώστε να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της έρευνας και της ανάπτυξης των φαρμάκων και στην συνηγορία των ασθενών, να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των εταίρων (Ασθενών , Βιομηχανίας, ρυθμιστών και κέντρων χάραξης πολιτικής ) και να προάγει επιτυχημένες συνεργασίες για την βέλτιστη ασθενοκεντρική φροντίδα.

Συμπεράσματα – Αποτελέσματα έρευνας

1. Σύμφωνα με το δείγμα απαντήσεων των 102 συμμετεχόντων, οι ασθενείς των συνδέσμων με Ρευματολογικές / Μυοσκελετικές παθήσεις λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό με 28.4% (30), ενώ ακολουθούν οι ασθενείς με Νόσο του Crohn με 15.7% (16), Νευρολογικές παθήσεις με 10.8% (11) και Ελκώδης Κολίτιδα με 8.8% (9).

2. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες προέρχονται από τον ΠΑΣΥΕΚΚ (33, 31.4%) (Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn) και ΣΥΡΕΚ (29, 27.6%) (Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου)

3. Όλοι οι συμμετέχοντες μένουν μόνιμα στην Κύπρο και κυρίως στις επαρχίες Λευκωσίας (58.57%) και Λεμεσού (20.19%), ενώ οι περισσότεροι προέρχονται από την ομάδα ηλικίας 36-65 ετών (82%) και διαμένουν σε αστική περιοχή (78,76%). Επίσης το 53% των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακού επιπέδου.

4. Μόλις το 14% από τους συμμετέχοντες αναφέρουν συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια που αφορούν φάρμακα και την ανάπτυξη τεχνολογιών υγείας.

5. 95% από τους συμμετέχοντες θεωρούν σημαντικό στην εκπαίδευση τους να συμπεριληφθεί το θέμα της κλινικής ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας

6. Μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων θεωρούν «Πολύ σημαντικό» (61) και «Σημαντικό» (32) εκπαίδευση σε Θεσμούς και νομοθεσίες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο.

Το πρώτο στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Eupati Cyprus με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, αναμένεται να αρχίσει τον Νοέμβριο του 2023
 

ποξ
κθη
ξηγ