Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Απολεσθέντα εισοδήματα ύψους €107 εκ. θα έχει η ΑΗΚ μετά την απόφαση της ΡΑΕΚ να παραμείνουν σε ισχύ για το 2023 οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του 2022 και να ανακληθούν οι αποφάσεις του Ημικρατικού για την προκαταρκτική έγκριση των επιτρεπόμενων εσόδων του 2023 των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων του.

Πρόκειται για την Απόφαση 317/2023 της ΡΑΕΚ, ημερ. 15 Σεπτεμβρίου 2023 για την οποία σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «αντιλαμβάνεται πλήρως τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».

Γι’ αυτό το λόγο, και μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, αναφέρει, «αποφάσισε και επέστρεψε στην κοινωνία και στην οικονομία του τόπου, από τα δικά της ταμειακά διαθέσιμα, το ποσό των €54εκ. περίπου κατά τα έτη 2020-2022 (εκπτώσεις 10% στα τιμολόγια), λαμβάνοντας υπόψη τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις αυτής της απόφασης».

 Η ΑΗΚ, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΔΣ, «εντός των υποχρεώσεών της, καθορίζει τις ενέργειές της με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με στόχους: την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας στην Κύπρο, την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος, την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και την εύρυθμη λειτουργία του».

«Η συνέχιση της στέρησης κεφαλαίων από την ΑΗΚ, που με την προαναφερόμενη απόφαση της ΡΑΕΚ υπολογίζεται σε απολεσθέντα εισοδήματα συνολικού ποσού €107εκ., οδηγεί σε  βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους. Μεταξύ άλλων οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν και στην υλοποίηση του εγκεκριμένου αναπτυξιακού Προγράμματος του Οργανισμού, που περιλαμβάνει ζωτικής σημασίας υποδομές ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στο μεγάλο στόχο που έχει θέσει η Πολιτεία για Πράσινη Μετάβαση του τόπου», σημειώνεται.

Σύμφωνα με το ΔΣ της ΑΗΚ, «λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ενέργειας και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι απομονωμένο σύστημα και εξαρτάται κυρίως από τα υγρά καύσιμα για την ηλεκτροπαραγωγή, η ΑΗΚ διαχρονικά προσπαθεί να μειώσει τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των καταναλωτών, εισάγοντας στο μίγμα παραγωγής πράσινη ενέργεια (δημιουργία έργων ΑΠΕ ή σύναψη συμφωνίας διμερών συμβάσεων αγοράς ενέργειας  με ιδιώτες παραγωγούς ΑΠΕ)». Αυτή, αναφέρεται, «είναι μια σταθερή επιδίωξη αλλά, μέχρι τώρα, δεν έχει επιτραπεί στην ΑΗΚ να την αναπτύξει στον βαθμό που επιθυμεί και είναι ικανή να υλοποιήσει».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ΑΗΚ σέβεται και εφαρμόζει πιστά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στους ισχύοντες νόμους και ρυθμιστικές αποφάσεις και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ συζήτησε το όλο θέμα  εκτενώς κατά τη προχθεσινή συνεδρία του και αποφάσισε να διενεργηθεί τεχνική και οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων της Απόφασης. Με τον τρόπο αυτό θα καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες του Οργανισμού, πάντα προς όφελος των καταναλωτών και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της ΑΗΚ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΣ της ΑΗΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ