Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ηρτ

Στοιχεία για τις αιτήσεις ασύλου για το 2022 και 2023 αλλά και για τις επιστροφές μεταναστών κατέθεσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου ενώπιον της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό.

Στους πιο κάτω πίνακες αναγράφονται αναλυτικά οι αιτήσεις ασύλου ανά μήνα, στα στοιχεία φαίνεται ότι το 2022 οι αιτήσεις πολύ περισσότερες από το 2023. Με τις νέες αιτήσεις να παρουσιάζουν μείωση 51% το 2023 σε σχέσυ με πέρσυ. 

Δείτε πιο κάτω τα στοιχεία αναλυτικά:

Αιτήσεις ασύλου ανά μήνα

ητρ

Στην πρώτη κάρτα αναγράφονται οι αιτήσεις ασύλου ανά μήνα Το 2022 οι αιτήσεις πολύ περισσότερες από το 2023. Τον Ιούνιο του 2022 ο αριθμός των αιτήσεων ήταν τριπλάσιος από το 2023. Όπως επίσης και τον Απρίλιο.

Στην δεύτερη κάρτα αναγράφονται οι νέες αιτήσεις ασύλου

ητρ
  • Μάρτιος - Αύγουστος 2022: 11.961 άτομα
  • Μάρτιος - Αύγουστος 2023: 5.866 άτομα
  • Μείωση της τάξης του 51%

 

ητρ

Το τελευταίο πεντάμηνο οι επιστροφές και μετεγκαταστάσεις ξεπερνούν σε αριθμούς τις εισροές.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά - κατά την παρούσα διακυβέρνηση - και μετά το 2015 καταγράφονται αριθμοί περισσότερων ατόμων / μεταναστών που αναχωρούν από Κύπρο σε σχέση με αριθμούς των εισροών.

 

ξυτ

Με μια σύγκριση του τετράμηνου,Μάρτιο - Αύγουστο του 2022, παρατηρούμε πως οι επιστροφές ήταν 3.239, ενώ το 2023 από τον Μάρτιο μέχρι Αύγουστο (4.751) - περισσότερες.