Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φυσικο αεριο

Οι εταιρείες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις πολιτικές και τις ρυθμιστικές αλλαγές, ανέφερε σε ανάλυση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar, στην οποία συγκρίνει τις πολιτικές προσεγγίσεις στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη αναφορικά με την παροχή κινήτρων για την πράσινη βιομηχανική μετάβαση και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι χώρες που δεσμεύτηκαν από νωρίς να εφαρμόσουν πολιτικές απανθρακοποίησης στην ενέργεια ακολούθησαν περισσότερο μια προσέγγιση βασιζόμενη σε κανόνες και κυρώσεις, κυρίως με την επιβολή τιμής στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ συμπληρώνεται ότι πρόσφατα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσέφεραν περισσότερα κίνητρα, χαλαρώνοντας τους κανονισμούς και προσφέροντας επιδοτήσεις και άλλα κίνητρα για να ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια.

Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, οι πρόσφατες πολιτικές και κλιματικές κρίσεις έφεραν στο φως δύο δυναμικές στον ενεργειακό τομέα, συνεχίζει η DBRS Morningstar, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν στην απεξάρτηση από τον άνθρακα και στην ανάπτυξη περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπως η BP, η Shell, η Total, η Chevron και η ExxonMobil, προβαίνουν σε στρατηγικές προσαρμογές σε ευθυγράμμιση τόσο με τις κανονιστικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης, όσο και τις απαιτήσεις της αγοράς για τις παλαιές μορφές ενέργειας.

Προσθέτει ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου κατευθύνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος κεφαλαιακών δαπανών προς πρωτοβουλίες απαλλαγής από τον άνθρακα, επενδύοντας σε επιχειρηματικούς τομείς χαμηλών εκπομπών άνθρακα, επενδύοντας σε τρόπους μείωσης των εκπομπών των παραδοσιακών δραστηριοτήτων ή και στα δύο, ενώ από πιστωτική άποψη, σημειώνεται ότι το κόστος που συνδέεται με την ενεργειακή μετάβαση θα μπορούσε να επιβαρύνει τους εταιρικούς ισολογισμούς.

Ωστόσο, η μετάβαση θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί και το κόστος θα διαμοιραστεί πιθανότατα μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών, υπογραμμίζει ο οίκος, προσθέτοντας ότι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι πολιτικές για την ενεργειακή μετάβαση έχουν μέτριες επιπτώσεις για τις εταιρείες που αξιολογεί ο οίκος στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

«Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν αναγκάσει τις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής να εντείνουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν στον αναπροσανατολισμό των οικονομιών μακριά από τις μορφές ενέργειας που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου», δήλωσε ο Jason Graffam, αντιπρόεδρος της DBRS Morningstar για θέματα αξιολόγησης.

Προσέθεσε ότι ταυτόχρονα, η αναγνώριση ότι τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως το φυσικό αέριο, θα συνεχίσουν στο άμεσο μέλλον να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο μείγμα ενεργειακού εφοδιασμού έγινε πιο εμφανής μετά την πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την πρόκληση τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις να αφορά στην εξισορρόπηση της μεσοπρόθεσμης επιτακτικής ανάγκης για απεξάρτηση από τον άνθρακα στον ενεργειακό εφοδιασμό με τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για προσιτή και σταθερά διαθέσιμη ενέργεια.

«Οι εταιρείες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις πολιτικές και τις ρυθμιστικές αλλαγές», δήλωσε ο Chris Mikrovas, αναλυτής DBRS Morningstar στον τομέα της ενέργειας και των φυσικών πόρων, για να συμπληρώσει πως παρότι μακροπρόθεσμα κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τους πιστωτικούς κινδύνους, οι εταιρείες μπορούν να μοιραστούν το κόστος της μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια εκμεταλλευόμενες τις διαθέσιμες κρατικές επιδοτήσεις ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ πολλές εταιρείες διαθέτουν την τεχνική τεχνογνωσία και τα κεφάλαια για να διατηρήσουν ηγετική θέση στην αγορά.