Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οικοδομή

Συνολικό πρόστιμο ύψους €10.000 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε εταιρεία για παραβάσεις διατάξεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα καθώς και άλλα πρόσωπα. Πρόστιμο ύψους €5.000 και €3.500 επιβλήθηκε και σε δύο φυσικά πρόσωπα.

Όπως μετέδωσε το ΓΤΠ, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας K. ONISIFOROU ENTERPRISES LTD, που παραβίασε τις διατάξεις της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε την εταιρεία K. ONISIFOROU ENTERPRISES LTD, που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο €10.000 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα, καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία.

Συγκεκριμένα, για παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν έναν χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ του χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.

Επίσης, για παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στο πηγάδι (φρεάτιο) του ανελκυστήρα και στα άκρα δαπέδου των ορόφων, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, έναν χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.

Αναφέρεται ότι καταδίκασε την εταιρεία για παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλων ικριωμάτων που να διαθέτουν κατάλληλες εξέδρες εργασίας, με επαρκείς διαστάσεις, και στερεά κιγκλιδώματα στα ικριώματα αυτά, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, έναν χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δικαστηριο καταδίκασε την εταιρεία για παράλειψη τοποθέτησης αυτόματου διακόπτη διαρροής υψηλής ευαισθησίας 30mA (Residual Current Device) στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδότησης των φορητών ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού εργασίας που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα.

 Επίσης για παράλειψη επιλογής της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας, όπως ήταν τα σημεία παραλαβής/παρασκευής «πηλού» στους ορόφους, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στις θέσεις αυτές και για παράλειψη ελέγχου και συντήρησης του γωνιακού τροχού (σμυρίλιου - εξοπλισμός εργασίας) ώστε το καλώδιό του να συνδεθεί σε ρευματολήπτη.