Τηλεόραση Ραδιόφωνο
σπιτια

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης», μετά και την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 6 Ιουλίου, δήλωσε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έπειτα από την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι με το Σχέδιο τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να διαμένουν στην κύρια κατοικία ως ενοικιαστές και ταυτόχρονα να απαλάσσονται από το στεγαστικό δάνειο, με το κράτος να καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο ενοίκιο εκ μέρους των φυσικών προσώπων, ενώ οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας ή οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους θα μπορούν να επαναγοράσουν την κατοικία μετά την πάροδο πέντε ετών σε ευνοϊκή τιμή, κάτω του επιπέδου των τιμών αγορών.

Προσέθεσε πως δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο, φορέας του οποίου είναι η ΚΕΔΙΠΕΣ, θα έχουν λήπτες κοινωνικών παροχών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021 και τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022, με εξασφάλιση την κύρια κατοικία, αγοραίας αξίας μέχρι €250.000.

Συμπλήρωσε πως η δεύτερη κατηγορία δικαιούχων αποτελείται από όλους τους αιτητές στα σχέδια ΕΣΤΙΑ και ΟΙΚΙΑ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι, με αγοραία αξία κατοικίας μέχρι €350.000, ενώ την τρίτη κατηγορία αποτελούν όλοι οι αιτητές στα σχέδια ΕΣΤΙΑ και ΟΙΚΙΑ, οι οποίοι εγκρίθηκαν για ένταξη στα εν λόγω σχέδια και στη συνέχεια η ένταξή τους τερματίστηκε.

«Το Σχέδιο συνάδει τόσο με την πολιτική της Κυβέρνησης για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και με την πολιτική ενίσχυσης της προσιτής κατοικίας», υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι «με το καινοτόμο αυτό σχέδιο για τα κυπριακά δεδομένα προσφέρεται μια οριστική και δίκαιη λύση για εξόφληση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών».

Είπε επίσης πως μετά την έγκριση του σχεδίου το Υπουργείο Οικονομικών θα απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.