Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οι

Σχέδιο επιχορήγησης για τη λειτουργία ιατρικών εγκαταστάσεων αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης σε τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία, με στόχο την προσέλκυση τουρισμού υγείας και ευεξίας, ενέκρινε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Υγείας, Πόπη Κανάρη, η οποία αναπληροί τον Υφυπουργό Τουρισμού, είπε ότι το Σχέδιο θα προσφέρει την ευκαιρία σε δικαιούχες επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν ποσό επιχορήγησης ανάλογα με το μέγεθος και τη γεωγραφική τους περιοχή.

Το συνολικό ποσό του Σχεδίου Επιχορήγησης, σημείωσε η Δρ Κανάρη, ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι σε ισχύ για περίοδο τριών ετών (2023-2026). Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα αδειούχα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία σε παγκύπρια βάση. Το Σχέδιο βασίζεται σε δύο κανονισμούς, τον De Minimis και τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, πρόσθεσε, ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης, μικρής, μεσαίας ή μεγάλης, θα είναι 200 χιλιάδες ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση σε βάθος τριών ετών, τηρουμένων των προνοιών του κανονισμού De Minimis. Στις ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι της τάξης του 75% της συνολικής δαπάνης, στις περιοχές της υπαίθρου θα είναι της τάξης του 65%, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι της τάξης του 50%.

Σε ό,τι αφορά τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής, δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι μόνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό επιχορήγησης θα είναι μέχρι 20%.

Απώτερος σκοπός του σχεδίου, επεσήμανε η Υπουργός, είναι η οικονομική στήριξη υφιστάμενων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να είναι σε θέση να προσελκύσουν ολόχρονα τουρισμό υγείας και ευεξίας και να καταστούν προσβάσιμα και φιλικά σε άτομα με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία.

Το Σχέδιο θα προκηρυχθεί άμεσα, με τη δημοσιοποίησή του από την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατέληξε η Δρ Κανάρη.