Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γάμος

Η συντεχνία Ισότητα μέσω επιστολής στο Υπουργικό προβάλλει αίτημα θέσπισης πληρωμένων αδειών πένθους και γάμου για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για τον ιδιωτικό τομέα.

Για την άδεια Πένθους προτείνει οι υπάλληλοι να έχουν δικαίωμα μέχρι πέντε ημέρες πληρωμένης άδειας πένθους σε περίπτωση θανάτου συζύγου, γονέα, παιδιού, αδερφού ή πεθερού. Αυτή η περίοδος άδειας, αναφέρεται, θα επέτρεπε στους επηρεαζόμενους να έχουν επαρκή χρόνο για να πενθήσουν και να κάνουν τις απαραίτητες διευθετήσεις χωρίς το πρόσθετο άγχος των εργασιακών υποχρεώσεων.

Για την θέσπιση Άδειας Γάμου η Ισότητα προτείνει οι υπάλληλοι να έχουν δικαίωμα μέχρι πέντε ημέρες πληρωμένης άδειας γάμου αναφέροντας ότι αυτή η περίοδος άδειας θα επέτρεπε στους επηρεαζόμενους να έχουν χρόνο για να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες και να γιορτάσουν αυτό το σημαντικό γεγονός της ζωής τους.

Για τον ιδιωτικό τομέα προτείνει να δημιουργηθεί ανάλογο πλαίσιο για τη θέσπιση άδειας πένθους και άδειας γάμου και για την παροχή σχετικών επιδομάτων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την Ισότητα τέτοιες άδειες και επιδόματα έχουν θεσπιστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Μάλτα, εδώ και χρόνια.

"Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή αυτών των διατάξεων στην Κύπρο θα συμβαδίζει όχι μόνο με τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά πιο σημαντικά, θα συμβάλει σημαντικά στην ευημερία όλων των εργαζομένων", αναφέρεται στην επιστολή.