Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Μαριλένα Ευαγγέλου

Ανάμεσα στους στόχους της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, η οποία θα περιλαμβάνει ολιστικές δράσεις με μετρήσιμους στόχους σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και  η τροποποίηση του Νόμου Περί Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, σε χαιρετισμό της την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Aνέφερε ότι ήδη με την υπαγωγή, από την αρχή του έτους, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υφυπουργείο «στοχεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις δράσεις και τις ενέργειές μας προς την κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να εκσυγχρονίσουμε τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας με νέες υπηρεσίες, όπως αυτές του Προσωπικού Βοηθού και του Συμβούλου».

«Γνωρίζω τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση στην καθημερινότητά τους. Έχω έρθει σε επαφή με αρκετούς από εσάς και βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση ενδοϋπηρεσιακά και με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε, στο πλαίσιο του εφικτού, στις προσδοκίες και τα αιτήματά σας», διαβεβαίωσε.

Η κ. Ευαγγέλου εξήρε τον ρόλο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης διότι, όπως είπε, με τις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει στα άτομα και τις οικογένειές τους, συμβάλλει ουσιαστικά στην άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αντιμετωπίζει την περιθωριοποίησή τους και ενισχύει την ενεργότερη συμμετοχή τους.

Αναφέρθηκε σε σειρά δράσεων και μέτρων με οικονομικές παροχές και υπηρεσίες φροντίδας, καθώς και ειδικά σχέδια που στοχεύουν στην εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς και ανεξάρτητης διαβίωσης όπως το Αναπηρικό Επίδομα για τους λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, τα Επιδόματα Φροντίδας για παραπληγικά ή τετραπληγικά άτομα, το Επίδομα Διακίνησης, η οικονομική βοήθεια για αγορά τροχοκαθισμάτων, η οικονομική βοήθεια  για αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου και τεχνικών μέσων για το σπίτι, η επιχορήγηση διακοπών, το Δελτίο Στάθμευσης κ.ά.

Είπε επίσης ότι εφαρμόζονται και σχέδια για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, όπως προνοεί και ο Νόμος για την πρόσληψή τους σε θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσόστωση και επιχορηγούνται μέσω διαφόρων σχεδίων οι οργανώσεις για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα και υπηρεσίες.