Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Μιχάλης Χατζηγιάννης

«Καμία παραβίαση δεν εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε σχέση με το επίμαχο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2023». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση-απάντηση προς το δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Γενικός Ελεγκτής, μετά από έρευνα που διενήργησε καθηκόντως, αφού έλαβε αντίγραφα όλων των σχετικών φακέλων από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού και τα μελέτησε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία παραβίαση νόμου ή κανονισμού παρατηρήθηκε σε όλη τη διαδικασία επιλογής αιτήσεων που θα λάμβαναν χορηγία από το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2023».

Καταλήγει με το ότι, «ο Γενικός Ελεγκτής επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έγινε αποκλειστικά στο επίπεδο του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, χωρίς καμία συμμετοχή Λειτουργών ή αξιωματούχων της Διοίκησης του Υφυπουργείου, ενώ, παράλληλα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετείχε εξωτερικός αξιολογητής για ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας. Σημειώθηκε επίσης ότι τόσο η προκήρυξη του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2023 και η υποβολή αιτήσεων, όσον και ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης έγιναν πριν από την ανάληψη καθηκόντων της παρούσας Κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα,  συνεργάτης του Υφυπουργού Πολιτισμού φέρεται να εξασφάλισε τέσσερις από τις επτά χορηγίες από το κονδύλι του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, για άτομα από το στενό του περιβάλλον, ενώ σε κάποιες από τις εκδηλώσεις συμμετέχουν στενοί του συγγενείς.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο σύμβουλος του υφυπουργού Πολιτισμού, ο οποίος άρχισε να εργάζεται στο υφυπουργείο μετά το διορισμό του Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχει εξασφαλίσει κονδύλια και από άλλο υφυπουργείο για δύο συναυλίες αφιερώματα, με τη συμμετοχή και επιμέλεια του ίδιου, στενού του συνεργάτη και  δύο πολύ στενών συγγενών του.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 23/05 το Υφυπουργείο Πολιτισμού  αφού διευκρινίζει ότι το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης δέχεται  αιτήσεις από Κοινοτικά Συμβούλια και φορείς  και όχι από τους  συντελεστές των εκδηλώσεων,  σημειώνει πως φέτος,  λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, έχουν αποκλειστεί  αιτητές που έλαβαν χορηγία τα δύο προηγούμενα έτη.