Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Σταδιακή μείωση κατέγραψε τα τελευταία 10 χρόνια στην ΕΕ το ποσοστό των νέων μεταξύ 18 και 24 ετών που αποχώρησαν πρόωρα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση (σταμάτησαν το σχολείο το αργότερο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στο γυμνάσιο), ενώ στην Κύπρο έχει επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ποσοστού κάτω από το 9%, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εν λόγω ποσοστό στην Κύπρο μειώθηκε από 11% το 2012 σε 8% το 2022, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε από 13% όπου βρισκόταν το 2012 σε 10% το 2022, χωρίς όμως να έχει φτάσει στον στόχο για μείωση του σε ποσοστό χαμηλότερο του 9% μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα το 2022, περισσότεροι νεαροί άντρες στην ΕΕ εγκατέλειπαν την εκπαίδευση νωρίτερα από ό,τι γυναίκες (11% των ανδρών έναντι 8% των γυναικών). Ωστόσο τα τελευταία 10 χρόνια καταγράφηκε μείωση και για τα δύο φύλα, από 15% στο 11% για τους άντρες, και από 11% στο 8%.

Στην Κύπρο, από την εκπαίδευση αποχώρησε πρόωρα το 9% των ανδρών και το 7% των γυναικών. Το ποσοστό σε σχέση με το φύλο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2012  για τους άντρες (από 17%), αλλά έμεινε ουσιαστικά αμετακίνητο για τις γυναίκες (καθώς τα δεδομένα πριν τη στρογγυλοποίηση δείχνουν μείωση από 7,0% σε 6,9%).

Σε σχέση με το 2021, το ποσοστό όσων αποχώρησαν πρόωρα από την εκπαίδευση μειώθηκε σε δύο από τα τρία κράτη μέλη. Μικρές αυξήσεις (γύρω στις 2 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφηκαν στην Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία.

Τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των όσων έφυγαν νωρίς από την εκπαίδευση καταγράφηκαν το 2022 στην Κροατία (2%), την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα (4% η κάθε μία), και την Πολωνία και τη Λιθουανία (5% η κάθε μία).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (16%), την Ισπανία (14%), και την Ουγγαρία, τη Γερμανία και την Ιταλία (12% η κάθε μία)

Ο στόχος για μείωση του ποσοστού κάτω από το 9% έχει επιτευχθεί σε 18 κράτη μέλη: το Βέλγιο, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Σε όλα τα κράτη μέλη το ποσοστό των γυναικών που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση ήταν υψηλότερο από αυτό μεταξύ των ανδρών, με εξαίρεση τη Βουλγαρία (9% για άνδρες, 12% για γυναίκες) και την Ελλάδα (4% για άντρες, 5% για γυναίκες).