Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ένωση Συντακτών Κύπρου

Η εργασιακή οπισθοδρόμηση πλήττει τη δημοσιογραφία, ένα βασικό πυλώνα στο δημοκρατικό γίγνεσθαι κάθε ευνομούμενης πολιτείας, αναφέρει η Ένωση Συντακτών Κύπρου, την Τετάρτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΚ, η δημοσιογραφική κοινότητα ανήκει στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, ένα κόσμο που δέχεται συνεχείς πιέσεις τα τελευταία χρόνια, με εργασιακά δικαιώματα να συρρικνώνονται, εργασιακές συνθήκες να δυσχεραίνονται, ωφελήματα να καταργούνται και απολαβές να μειώνονται.


Σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών, η εργασιακή οπισθοδρόμηση πλήττει τη δημοσιογραφία, ένα βασικό πυλώνα στο δημοκρατικό γίγνεσθαι κάθε ευνομούμενης πολιτείας, και προσθέτει πως αυτό το μήνυμα θέλει να μεταδώσει στον κάθε πολίτη και τον κάθε δημοσιογράφο της πατρίδας μας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου την 3η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

«Ποιοτική, διερευνητική, ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία προϋποθέτει μόνο η εργασιακά κατοχυρωμένη δημοσιογραφία. Η εργασιακή ανασφάλεια, η εργασιακή δυσχέρεια, μόνο κακή, ανίσχυρη και χειραγωγούμενη δημοσιογραφία μπορούν να αποδώσουν», συμπληρώνεται σχετικά.

Το ΔΣ της ΕΣΚ καλεί το σύνολο των μελών της δημοσιογραφικής κοινότητας να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου με την υπόμνηση της αναγκαιότητας των συλλογικών αγώνων για πιο ποιοτική, πιο ελεύθερη και πιο απαιτητική δημοσιογραφία.

Η Ένωση προσθέτει πως οι στρατηγικοί της στόχοι παραμένουν αναλλοίωτοι, τουτέστιν επαναδιαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων που ατόνησαν, συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων εκεί όπου δεν υπάρχουν, επιστροφή κεκτημένων που απωλέσθησαν, πλήρης εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και άρση όλων των συναφών παρεκκλίσεων.