Τηλεόραση Ραδιόφωνο
χαλουμι

Για πρώτη φορά σε Τουρκοκύπριο παραγωγό χορηγήθηκε την Τρίτη πιστοποιητικό Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για παρασκευή χαλλουμιού/ hellim, στη βάση των προδιαγραφών του φακέλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν κατονομάζει την εταιρία στην οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό από την Bureau Veritas, το διεθνώς διαπιστευμένο όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί τους σχετικούς επίσημους ελέγχους τόσο για Ε/Κ όσο και για Τ/Κ παραγωγούς.

Όπως σημειώνεται, ο πρώτος παραγωγός χαλλουμιού από την τ/κ κοινότητα που αξιολογήθηκε από την Bureau Veritas τον Φεβρουάριο, κρίθηκε πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντος ΠΟΠ «Χαλλούμι»/«Hellim».

«Το Χαλλούμι/Hellim αποτελεί κοινή κληρονομιά και των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Το σημερινό σημαντικό βήμα καταδεικνύει ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα μπορεί να έχει απτά οφέλη από την πλήρη ένταξή της στην ΕΕ και ενθαρρύνει τους Τουρκοκύπριους να επιδιώξουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μάριο Νάβα, Γενικός Διευθυντής Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία πιστοποίησης ΠΟΠ για το Χαλλούμι/Hellim λειτουργεί σαν ένα μίνι εργαστήριο επανένωσης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία και με τις δύο κοινότητες της Κύπρου, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ τους και ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένωση της νήσου», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως μετά την καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι»/«Hellim» ως ΠΟΠ, μόνο το χαλλούμι που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών προϊόντος μπορεί να διατεθεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εν λόγω ονομασία. Το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ΠΟΠ από το Bureau Veritas εφαρμόζεται δυνάμει του κανονισμού της Επιτροπής για την καταχώριση του Χαλλουμιού/Hellim ως ΠΟΠ.

Παραγωγοί και από τις δύο πλευρές της Πράσινης Γραμμής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ήδη παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης έχουν λάβει την πιστοποίηση ΠΟΠ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα πως δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί τα μέτρα τα οποία πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκοκυπριακή κοινότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το σύστημα ποιότητας της ΕΕ για να προχωρήσει στο εμπόδιο προϊόντων ΠΟΠ διαμέσου της Πράσινης Γραμμής.

Το χαλλούμι/hellim καταχωρήθηκε ως ΠΟΠ το 2021 μετά από μακρά περίοδο διαβουλεύσεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τυριού και τους τρόπους με τους οποίους Τ/Κ παραγωγοί θα λαμβάνουν πιστοποίηση ΠΟΠ.

Μέχρι το τέλος του 2024 η τ/κ κοινότητα οφείλει να εφαρμόσει μέτρα σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ, προτού επιτραπεί η εμπορία του συγκεκριμένου τυριού ΠΟΠ από Τ/Κ παραγωγούς στην ΕΕ. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν στηρίζει τη διαδικασία αυτή και τον τουρκοκυπριακό γαλακτοκομικό τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.