Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), προκειμένου να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), συζήτησε τη Δευτέρα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Με την τροποποίηση γίνεται προσπάθεια, μεταξύ άλλων, να επισπευστεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του ΔΣ, καθώς το προηγούμενο διάστημα παρέμειναν κενές θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, ο ΟΧΣ έχει διπλή ιδιότητα, καθώς από τη μία είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και από την άλλη είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, που οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΚΤΚ.

Με τις τροποποιήσεις προτείνεται τα μέλη του ΔΣ να ανέρχονται από 7 μέχρι 13, με τουλάχιστον 2 από αυτά να είναι εκτελεστικά, αλλά όχι περισσότερα από το ένα τέταρτο του συνόλου. Αυτό προβλέπει και η οδηγία της ΚΤΚ για εσωτερική διακυβέρνηση, ανέφερε η κ. Λαπαθιώτη. Επιπλέον, προτείνεται η θητεία των μη εκτελεστικών μελών να είναι τριετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους για ακόμα δύο θητείες.

Η τροποποίηση προνοεί επίσης ότι οι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου δεν δύνανται να διορίζονται στο ΔΣ, ενώ διευκρινίζεται ότι η θητεία του Προέδρου του ΔΣ και των Προέδρων των επιτροπών του ΔΣ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξι έτη, σε αντίθεση με τα άλλα μη εκτελεστικά μέλη.

Το σημείο το οποίο συζητήθηκε πιο έντονα στην Επιτροπή, αφορά την πρόταση για προέλεγχο των μελών που προτείνονται για διορισμό στο ΔΣ από αρμόδια επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων του ΟΧΣ, προκειμένου να επισπεύδεται η διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας που γίνεται στην Κεντρική Τράπεζα στη συνέχεια.

Η κ. Λαπαθιώτη εξήγησε ότι η πρόταση σκοπεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς η επιτροπή θα αξιολογεί τα άτομα με βάση και τα κριτήρια της ΚΤΚ, την καταλληλότητα και εκπαιδευτικά κριτήρια.

Όπως εξήγησε ο νέος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης, η αρμόδια επιτροπή του ΟΧΣ θα ελέγχει τα ονόματα που προτείνονται από τον Υπουργό και θα προτείνει και η ίδια ονόματα που πληρούν τα κριτήρια προς τον Υπουργό. Πρόκειται για έναν προέλεγχο καταλληλότητας όσον αφορά τα προσόντα και το ασυμβίβαστο, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η εκτελεστική εξουσία θα μπορεί να λάβει υπόψη της τα ευρήματα της επιτροπής του ΟΧΣ, χωρίς να δεσμεύεται να τα ακολουθήσει.

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ, Μιχάλης Στυλιανού πρόσθεσε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται είναι προσπάθεια ώστε το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, να εφαρμοστεί και στον ΟΧΣ. Αν οι υποψήφιοι είναι υπόλογοι σε μια πρώτη αξιολόγηση, όταν τα τελικά ερωτηματολόγια παν στην ΚΤΚ θα είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία και ενδεχομένως κάποια άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια, να κοπούν σε προηγούμενο στάδιο.

Ο προεδρεύων της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι η διατύπωση της τροποποίησης δεν εκφράζει επαρκώς την πρόθεση που εξέφρασε το Υπουργείο και ο ΟΧΣ προφορικά και χρειάζεται αναδιατύπωση προκειμένου να επεξηγηθεί ορθότερα η διαδικασία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού εξέφρασε ανησυχία για τυχόν αντισυνταγματικότητα, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό για τα άτομα που θα αποφασίσει να διορίσει. Απλώς θα γίνεται μία διαδικασία προεπιλογής, η οποία δεν μπορεί να τον δεσμεύει, είπε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι η τροποποίηση θα βοηθήσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΟΧΣ, ενώ επανέλαβε ότι θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στελέχωσης, της τεχνολογικής αναβάθμισης και τα ΜΕΔ, για να μπορεί ο ΟΧΣ να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής.