Τηλεόραση Ραδιόφωνο
μοτοσικλετιστης

Σχέδιο Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών για την αγορά Αερόσακου Σώματος Μοτοσικλετιστή, σημειώνοντας ότι το χορηγούμενο ποσό φτάνει μέχρι και €500. Ο αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Μαρτίου 2023 στις 12 το μεσημέρι και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.motosafety.gov.cy.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, πρόκειται για τη δεύτερη προκήρυξη του σχεδίου χορηγιών, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.050.000 για τα τρία έτη (€350.000 ανά έτος). Κατά την προκήρυξη του 2022, αναφέρεται ότι πέραν των 1700 ενδιαφερόμενων υπέβαλαν αίτηση για αγορά Αερόσακου Μοτοσικλετιστή.

Το ποσό που επιχορηγείται, εξηγεί το Υπουργείο, είναι €500 ή το πραγματικό κόστος αγοράς του γιλέκου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Διευκρινίζεται ότι το ύψος της επιδότησης θα υπολογίζεται βάσει της τιμής αγοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται, ακόμα, ότι η επιχορήγηση δεν αφορά αγορά υπηρεσιών και το κόστος αγοράς δεν καλύπτει συνδρομές (subscription) για αγορά προστατευτικού εξοπλισμού ή εξασφάλιση προστατευτικού εξοπλισμού με τη μέθοδο ενοικιαγοράς (leasing).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων τουλάχιστον μιας εκ των κατηγοριών Α ή Α1 ή Α2, είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, και είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ενεργού άδειας κυκλοφορίας μοτοσικλέτας, εγγεγραμμένης στο όνομά τους.

Για την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.motosafety.gov.cy τον αριθμό ταυτότητας, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό εγγραφής οχήματος, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπενθυμίζεται ότι όσοι αιτητές έχουν επιχορηγηθεί με την προκήρυξη του σχεδίου το 2022 θα αποκρύπτονται κατά τη διαδικασία προεγκρίσεων και θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά ή με μήνυμα SMS.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων του Σχεδίου και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις θα ταξινομηθούν στις προς έγκριση αιτήσεις. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο του προκαθορισμένου αριθμού αιτήσεων, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, και οι αιτητές θα ενημερωθούν για την προκαταρκτική έγκριση ηλεκτρονικά (μέσω email) ή με γραπτό μήνυμα (sms) ή ταχυδρομικώς.

Στους αιτητές που θα λάβουν προκαταρκτική έγκριση θα δίνεται περίοδος ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης, για υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων για την αγορά εξοπλισμού και στοιχείων λογαριασμού πληρωμής για καταβολή της χορηγίας. Οι αιτητές που θα εξασφαλίσουν προέγκριση, αλλά δεν θα προβούν σε αγορά ή δεν θα υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα λάβουν την επιδότηση.

Οι προϋποθέσεις του Σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.motosafety.gov.cy, ενώ για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα, πριν την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email [email protected].