Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ανδρέας Μαυρογιάννης

Εντός εβδομάδας θα συσταθεί η Ομάδα που θα μελετήσει το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, απαντά με επιστολή στον Ανδρέα Μαυρογιάννη η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος της Δημοκρατίας είχε αποταθεί εκ νέου στην Αρχή στις 27 Ιανουαρίου αναφορικά με το θέμα της διερεύνησης των όσων περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Στην απαντητική επιστολή η Αρχή ξεκαθαρίζει πως « η έρευνα θα διεξαχθεί και δεν θα παραμείνει στα συρτάρια.

σαδ
ασδ

Αυτούσια η επιστολή

Αγαπητέ κ. Μαυρογιάννη,

Θέμα: Αίτημά σας για αυτεπάγγελτη έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για όσα περιέχονται στο βιβλίο του κ. Μ. Δρουσιώτη “Κράτος Μαφία”
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σ’ απάντηση της Επιστολής σας ημερομηνίας 27 Ιανουάριου, 2023, σας πληροφορούμε τα πιο κάτω:

1. Καταρχάς σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύετε για το έργο το οποίο επιτελεί η Αρχή και για την ευαισθησία σας στα θέματα καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς.

2. Της πιο πάνω Επιστολής σας, είχε προηγηθεί η πρώτη Επιστολή σας ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, 2022, καθώς και η συνάντηση την οποία είχε η Αρχή τόσο με εσάς προσωπικά, όσο και με Μέλη του Εκλογικού Επιτελείου σας, στα Γραφεία μας στις 28 Νοεμβρίου, 2022, για το ίδιο θέμα.

3. Παρόμοιο δε αίτημα είχε υποβληθεί προς την Αρχή από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με σχετική Επιστολή του ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου, 2022.

4. Υπενθυμίζουμε ότι καθόλες τις πιο πάνω ημερομηνίες, δεν είχαν ακόμη θεσπιστεί οι Κανονισμοί της Αρχής οι οποίοι προνοούν για τη διαδικασία εξέτασης καταγγελιών ή αυτεπάγγελτης έρευνας. Οι εν λόγω Κανονισμοί, τέθηκαν σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου, 2022 και αμέσως μετά την εν λόγω ημερομηνία, η Αρχή άρχισε την προκαταρκτική εξέταση καταγγελιών οι οποίες είχαν αποσταλεί από τον Ιούλιο, 2022.

5. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υποδείξουμε τη διαφορά μεταξύ καταγγελίας και αυτεπάγγελτης έρευνας. Σε περιπτώσεις καταγγελιών, είναι ο ίδιος ο καταγγέλλων που καθορίζει το πεδίο έρευνας της Αρχής. Σε περιπτώσεις αυτεπάγγελτων ερευνών, είναι η Αρχή που προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες.

6. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση του βιβλίου “Κράτος Μαφία”, θα πρέπει να οριστεί ομάδα αποτελούμενη από Μέλη και/ή Λειτουργούς της Αρχής η οποία θα μελετήσει το βιβλίο που αποτελείται από 281 σελίδες και να προσδιορίσει τα σημεία στα οποία στα οποία θα περιοριστεί η έρευνα.

7. Τα εν λόγω σημεία θα καταγραφούν ως Όροι Εντολής και θα δοθούν στην ομάδα των Λειτουργών Επιθεώρησης η οποία θα διεξάγει την έρευνα και θα εκδώσει το σχετικό Πόρισμα. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την έρευνα η οποία θα είναι στοχευμένη και θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς για ύπαρξη διαφθοράς.

8. Η Ομάδα που θα μελετήσει το βιβλίο, θα συσταθεί εντός της παρούσας
εβδομάδας.

9. Εκείνο που επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι ότι η έρευνα της Αρχής για το βιβλίο “Κράτος Μαφία” θα διεξαχθεί και δεν θα παραμείνει στα συρτάρια. Το ίδιο θα ισχύει για όλες τις έρευνες που θα διεξάγει στο μέλλον η Αρχή. Στην παρούσα περίπτωση, θα υπάρχει δημοσιοποίηση των ενεργειών της Αρχής καθώς και των ευρημάτων του Πορίσματος που θα εκδοθεί. Θα καταβληθεί προσπάθεια όπως οι πιο πάνω ενέργειες συμπληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Με εκτίμηση

Χάρης Ι. Πογιατζής Επίτροπος Διαφάνειας