Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Βασικό μας καθήκον και αποστολή είναι η υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας και των συμφερόντων της Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης.

Μιλώντας την Πέμπτη στο συνέδριο της Διοίκησης αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, ο Υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι το συνέδριο αυτό θα γίνει θεσμός για τα επόμενα χρόνια, καθώς θα συμβάλει στη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών και ιδεών για το μέλλον, προσθέτοντας ότι η παρουσία διακεκριμένων ομιλητών και προσκεκλημένων από περισσότερες από 11 χώρες αποδεικνύει τη σημασία των θεματικών του τομέων.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει τις διάφορες αμυντικές πρωτοβουλίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί την αμυντική της συνεργασία με χώρες της περιοχής.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, βασικό καθήκον και αποστολή μας είναι να υπερασπιστούμε την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Κύπρου, να μετριάζουμε την απειλή που αντιμετωπίζουμε από τον τουρκικό αναθεωρητισμό, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να δημιουργήσουμε μια ικανή αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ο Υπουργός είπε ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) σε πολυάριθμα έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, και σε έργα Έρευνας και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό έργων με στόχο τη βελτίωση της Πολεμικής Αεροπορίας λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάγκη για διαλειτουργικότητα και πρόσθεσε ότι έχουμε επίσης τροποποιήσει σημαντικά τις διαδικασίες του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού.

Επιπλέον, είπε ότι τα τελευταία χρόνια αυξήσαμε και τις συνολικές αμυντικές μας δαπάνες, φτάνοντας σχεδόν το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ακόμη και το 2021, όταν η πανδημία είχε επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά.

Για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσε, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις συνέργειες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. 

Η Πολεμική Αεροπορία του αύριο θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των στρατηγικών μας στόχων και την επίτευξη του πολιτικού και στρατιωτικού μας επιπέδου, συνέχισε. 

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι αποτελεί δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας ότι η συμβολή εμπειρογνωμόνων, επιχειρησιακής, ακαδημαϊκής και αμυντικής βιομηχανίας θα καθοδηγούν τις όποιες αποφάσεις ληφθούν στον αμυντικό σχεδιασμό, λέγοντας ότι το όραμα για έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο στρατό είναι αμοιβαίο.