Τηλεόραση Ραδιόφωνο
δημοσιος κηπος λεμεσου διαμαρτυρια

Εγγραφή του θέματος των εργασιών στο δημόσιο κήπο Λεμεσού, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Λεμεσού, μεθαύριο Πέμπτη, ζητά η ομάδα πολιτών «Ο κήπος εν δικός μας», θέτοντας παράλληλα σειρά ερωτημάτων.

Σε επιστολή της προς το Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού, η ομάδα «απαιτεί» όπως το θέμα του δημόσιου κήπου συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου και όπως συζητηθούν και απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν.

Η ομάδα υποδεικνύει πως, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι εργασίες στον δημόσιο κήπο δεν αφορούν στην αναβάθμιση παιχνιδιών, αλλά στην ανέγερση «Θεματικού Πάρκου» και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2018 - 2021, «υποχρεούστε να υποβάλετε σχετική έκθεση πληροφοριών για να εκπονηθεί Αιτιολογημένη Διαπίστωση έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να μελετηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον ή/και να υποβληθούν όροι στην πολεοδομική άδεια». Τίθεται δε το ερώτημα προς το Δήμο, «πότε θα συμμορφωθείτε με την εν λόγω πρόνοια ή/και πότε θα αναγκάσετε τον εργολάβο να συμμορφωθεί ώστε να αρθεί η παρανομία»;

Σύμφωνα πάλι με το Τμήμα Περιβάλλοντος, προστίθεται, εφόσον πρόκειται για «Θεματικό Πάρκο» και όχι παιδική χαρά, υφίσταται αλλαγή χρήσης και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. «Γιατί συνεχίζονται οι εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες;», διερωτάται η ομάδα πολιτών «Ο κήπος εν δικός μας».

Θέτει επίσης το ερώτημα ποιές αλλαγές έγιναν που να αιτιολογούν τη σημαντική αύξηση της δωρεάς, αφού σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2021, αποδέχθηκε ομόφωνα τη δωρεά ύψους €1.000.000, ενώ στη συμφωνία που ακολούθησε, το ποσό αυτό αυξήθηκε στο €1.750.000.

Ζητείται ακόμη όπως γίνει γνωστό το υπολογιζόμενο ετήσιο κόστος συντήρησης για τις κατασκευές και τον εξοπλισμό, κατά πόσο έγινε μελέτη για την αντοχή των παιχνιδιών και των δαπέδων, πότε θα δοθούν απαντήσεις σε σχετική επιστολή του Γενικού Ελεγκτή και πότε θα ενημερωθούν οι δημότες για τα έξοδα συντήρησης «που σύμφωνα με τη Συμφωνία— θα τους βαραίνουν στο μέλλον;».

Σε σχέση με την καταγγελία του Δήμου και του εργολάβου από το Τμήμα Δασών για τέσσερις παραβάσεις, η ομάδα πολιτών ζητά να ενημερωθεί «ποιό είναι το ακριβές πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι δημότες ή κατά πόσο ο Δήμος και ο εργολάβος θα οδηγηθούν στο δικαστήριο».

Επιπρόσθετα, τα μέλη της ομάδας ζητούν πρόσβαση στα αναλυτικά σχέδια και στις λεπτομερείς περιγραφές, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις υποδείξεις του Τμήματος Δασών για την προστασία των αιωνόβιων δέντρων και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επαναληφθούν «οι βαρβαρότητες που συντελέστηκαν στο δημόσιο κήπο».

Λέγοντας πως η δημόσια διαβούλευση απαιτείται από τη νομοθεσία, διερωτώνται επίσης, γιατί δεν τίθεται το θέμα σε δημόσια διαβούλευση, με δεδομένο και το αίτημα που εξέφρασαν το ΕΤΕΚ, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, η Επίτροπος για Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αρχιτεκτονικά τμήματα πανεπιστημίων της Κύπρου, διάφορες ΜΚΟ, «καθώς και πλήθος δημοτών σε δύο διαμαρτυρίες».