Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Ως διαδικασία η οποία κακώς και παρανόμως προκλήθηκε από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, αναφέρουν μέσα από δελτίο τύπου το οποίο έκδωσαν οι δικηγόροι των μοναχών της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ Ανδριάνα Κλαΐδη και Αναστάσιος Βαβούσκος. Για αυτό τον λόγο καλούν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στην λήξη αυτή της όπως την χαρακτηρίζουν «ανύπαρκτης τυπικώς».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δικηγόρων σε περίπτωση που δεν γίνουν τα πιο πάνω, Αρχιεπίσκος Γεώργιος θα πρέπει να έρθει σε ρίξη με τον Μητροπολίτη Ησαΐα.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση:

Επιθυμώντας να υποβοηθήσουμε το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής, καταθέσαμε ενώπιον της σήμερα 20/05/2024 νέο Συμπληρωματικό Υπόμνημα, εισφέροντας επιπλέον στοιχεία για την θεμελίωση της υπάρξεως δεδικασμένου και της υποχρεώσεως της Ανακριτικής Επιτροπής, να παύσει κάθε δίωξη.

Επισημάναμε επίσης στην Ανακριτική Επιτροπή, ότι παρανόμως εξετάσθηκαν ως καθ' ου η ανάκριση, δηλαδή οιονεί κατηγορούμενοι, ο π. Αββακούμ Χριστοφή και ο τα Τιμόθεος Φλουρέντζος, ενώ αυτοί, κατά τα ανακοινωθέν της έκτακτης Ιεράς Συνόδου της 8ης Μαρτίου, δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον Συνοδικού Δικαστηρίου, όπως συνέβη με τους κ. Νεκτάριο Γεωργίου και π. Πορφύριο Ττόουλο και για τον λόγο αυτόν θα έπρεπε να εξετασθούν ως απλοί μάρτυρες.

Τέλος θα θέλαμε να επισημαίνουμε και τα εξής. Όπως προκύπτει από τα ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 8η Μαρτίου η «... Ιερά Σύνοδος απεφάσισε να καλέσει τους ως άνω κληρικούς ἐνώπιόν της πρός απολογίαν. κληθέντες δια τηλεφώνου καὶ τρίς διὰ μηνύματος αρνήθησαν ούτοι να παρουσιαστούν ενώπιον της Αγίας Συνόδου. Ὡς ἐν τούτου ή τερά Σύνοδος απεφάσισε την παραπομπήν πὐτῶν ἐνώπιον τοῦ εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου».

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου:

-ενεργώντας ως ανακριτικό δάνει

-αποφάσισαν την παραπομπή στο εξαμελές Συνοδικό Δικαστήρια

-μόνον των δύο μοναχών, δηλαδή του Ηγουμένου, Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Γεωργίου και του Αρχιμανδρίτη Πορφυρίου Ττόουλου

Η απόφαση αυτή, που συνιστά σαφή διατύπωση γνώμης επί της υποθέσεως, αφού σαφώς αποφασίστηκε η παραπομπή των δύο μοναχών σε Συνοδικό Δικαστήριο, για να δικασθούν, είναι λόγος αποκλεισμού από άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή ή Εισαγγελέα κατά το άρθρο 6 εδάφιο δ' του Παραρτήματος Β΄- Ι. Ποινική Δικονομία του καταστατικού χάρτη, τον οποίο λόγο ουδείς εκ των Αρχιερέων τον έχει δηλώσει ως τώρα. Η αποσιώπηση δε του λόγου αυτού απεικλεισμού συνιστά κατά το άρθρο 11 του Παραρτήματος Β΄- 11. Ποινική Δικονομία του Καταστατικού Χάρτη το ιδιώνυμο εκκλησιαστικό αδίκημα της αποσιωπήσεως λόγου αποκλεισμού, το οποίο αδίκημα τιμωρείται με κοινή αργίας τουλάχιστον τριών μηνών με ή χωρίς στέρηση αποδοχών.

Απευθύνουμε, λοιπόν, έκκληση στα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να συναισθανθούν τόσον τις ευθύνες τους από την διαδικασία, που κακώς και παρανόμως προκάλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, εμπλέκοντας το σύνολο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου όσον και τις συνέπειες που η διαδικασία αυτή αντικειμενικώς θα επιφέρει στο σύνολο των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Κύπρου. Αλλιώς, από τις λάθος και παράνομες ενέργειες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ναμασού και Ορεινής κ. Ησαία, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ Γεώργιος θα έλθει πιθανόν στην δυσχερή και προσβλητική γι' αυτόν θέση, να πρέπει να εφαρμόσει τον Καταστατικό Χάρτη και να κινήσει την διαδικασία για την συγκρότηση συνοδικού δικαστηρίου - κατ' ελάχιστον πέντε μελών - από Αρχιερείς που είτε παρεπιδημούν στην Κύπρο είτε θα μετακληθούν από αλλες Εκκλησίες, για την επιβολή ποινής αργίας τουλάχιστον τριών μηνών με ή χωρίς αποδοχές στον ίδιο και στα λοιπά μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Προσβλέπουμε, πάντοτε, στην ορθή εκτίμηση των γεγονότων και στην λήξη ως προς τους εντολείς μας αυτής της ανύπαρκτης τυπικώς και ουσιαστικώς υποθέσεως