Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ένωση Συντακτών Κύπρου

Σε συστάσεις προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου, ώστε να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την τροποποίηση της σχετικής διακριτικής πρόνοιας από το καταστατικό της, η οποία αναπόφευκτα θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή των επερχόμενων εκλογών για ανάδειξη νέου Συμβουλίου και την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προβαίνει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Μέσω της έκθεσής της, που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα, αναφορικά στη διακριτική μεταχείριση των συνταξιούχων τακτικών μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ένεκα της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, η κ. Λοττίδου απευθύνει πρόσκληση για διαβουλεύσεις στο Πρόεδρο της ΕΣΚ, καθώς και στους παραπονούμενους, στις 28 Νοεμβρίου του 2022, στις 12:00.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της κατά της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, αναφορικά με την απόφασή της να στερήσει από τα τακτικά της μέλη, που έχουν συνταξιοδοτηθεί, το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚ.

Συγκεκριμένα, όπως προστίθεται στην Έκθεση, οι παραπονούμενοι ενημέρωσαν πως η ΕΣΚ αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της, μόλις μερικές ημέρες, προτού εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με επακόλουθο να αφαιρεθεί από τα τακτικά μέλη, που είναι συνταξιούχοι, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνακόλουθα, κατά τους παραπονούμενους, η εν λόγω απόφαση της ΕΣΚ συνιστά «ρατσισμό εις βάρος των συνταξιούχων μελών της ένεκα της ηλικίας τους», καθότι ενώ εξακολουθούν, μετά την συνταξιοδότησή τους, να είναι τακτικά μέλη της ΕΣΚ, με δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές, τους αφαιρείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδου «αυτό, σύμφωνα με τους παραπονούμενους, αντιφάσκει με το άρθρο 5.1 του καταστατικού της ΕΣΚ, βάσει του οποίου όλα τα τακτικά μέλη της ΕΣΚ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Η Επίτροπος Διοικήσεως θέτει το ερώτημα κατά ποσόν ο λόγος που επικαλέστηκε η ΕΣΚ για περιορισμό και δη τεμαχισμό του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, είναι αφενός νόμιμος, προβλέπεται δηλαδή από κάποιο νόμο, είναι θεμιτός, εξυπηρετεί δηλαδή ένα νόμιμο σκοπό και τέλος τα μέτρα που ληφθήκαν αν είναι ανάλογα του επιδιωκόμενου σκοπού.

Σημειώνεται ο λόγος που επικαλέστηκε η ΕΣΚ είναι ότι «συνάδελφοι που δεν μετέχουν πια στην αγορά εργασίας, να μην νομιμοποιούνται να έχουν εκτελεστικό ρόλο και να λαμβάνουν αποφάσεις για όσους παραμένουν ακόμα ενεργοί στην αγορά εργασίας», ενώ σημειώνει ότι «σε καμιά άλλη συντεχνία δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα οι συνταξιούχοι, γι’ αυτό και στις πλείστες συνδικαλιστικές οργανώσεις υπάρχουν και λειτουργούν χωριστοί κλάδοι συνταξιούχων».

«Αναντίλεκτα», αναφέρει η Επίτροπος, «δεν φαίνεται ο επικαλούμενος λόγος να συνιστά θεμιτό σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην κυπριακή έννομη τάξη και στην οποία καθορίζονται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους δύναται να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση λόγω, μεταξύ άλλων ηλικίας, όπως εκτενώς έχει αναφερθεί πιο πάνω καθότι δεν σχετίζεται την πολιτική της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας ή της επαγγελματικής κατάρτισης».

Συνεχίζει αναφέροντας στην Έκθεσή της ότι ο λόγος που επικαλέστηκαν «αντιφάσκει με το πνεύμα της μη δυνατότητας συμμετοχής που επικαλούνται με την αφαίρεση του εκλέγεσθαι και συνάμα προσβάλλει το αδιαίρετο του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως θεμελιώδες δικαίωμα σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, ενώ περεταίρω προσβάλλει το ίδιο το εκλογικό σώμα ως το ανώτερο όργανο σε κάθε δημοκρατία και μειώνει την αξία του, καθότι είναι δια της ψήφου του ο λαός που αποφασίζει τα πρόσωπα που θα κυβερνούν».

Επιπροσθέτως, σημειώνει η συγκεκριμένηδιαφορετική και άνιση μεταχείριση συγκεκριμένων τακτικών μελών με τον καθορισμό ανώτατου ηλικιακού ορίου (στην προκειμένη περίπτωσή έμμεσου όταν επέρχεται η ηλικία συνταξιοδότησης), συνιστά απαγορευμένη μορφή διάκρισης και προσθέτει ότι «συντελείται διάκριση εις βάρος των συνταξιούχων τακτικών μελών της, λόγω της ηλικίας τους, ένεκα της δυσμενέστερης θέσης στην οποία αυτομάτως τίθενται μόλις συνταξιοδοτηθούν, εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της της ΕΣΚ τα οποία διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα της ΕΣΚ».