Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ανωτατο

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτή έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε διερευνώμενη υπόθεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών και παραμέρισε πρωτόδικη απόφαση δικαστηρίου, με την οποία απέρριπτε την ανανέωση εκδοθέντος διατάγματος κατακράτησης μεγάλου αριθμού τεκμηρίων από την Αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία αναφέρει πως το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την Τετάρτη απόφαση σε ποινική έφεση που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εναντίον απόφασης πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα, που αφορούν σε πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών, με την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση για ανανέωση του ήδη εκδοθέντος διατάγματος κατακράτησης μεγάλου αριθμού τεκμηρίων από την Αστυνομία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνοντας την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, για μη ανανέωση της κατακράτησης τεκμηρίων, διαπίστωσε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε καθ’ υπέρβαση των εξουσιών του, προσθέτοντας ότι «δεν επικεντρώθηκε στο ένα και ουσιώδες» ζήτημα, το οποίο ήταν το κατά πόσο ήταν δικαιολογημένη η περαιτέρω κατακράτηση των τεκμηρίων.

Περαιτέρω, αποφάσισε ότι δεν θα πρέπει κάθε τεκμήριο να συνδέεται «με κάθε αδίκημα που αυτό θα σχετίζεται ή θα τείνει να αποδείξει» και ότι η διαδικασία κατακράτησης τεκμηρίων δεν πρέπει να μετατρέπεται «σε μια υπερδιαδικασία, που πιθανόν να προκαταλάμβανε πιθανή μελλοντική ακροαματική διαδικασία, όπου κρίνεται η σχετικότητα τεκμηρίων που ζητούνται να κατατεθούν».

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία είναι σημαντικό να τονιστεί ότι με την απόφαση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ξεκαθαρίζεται πως η κατακράτηση και διάθεση των πραγμάτων, που κατάσχονται κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας, δεν αφορά σε αστικής φύσεως διαφορά, αλλά σε ποινική.

Η έφεση κρίθηκε ως δικαιολογημένη και το Ανώτατο Δικαστήριο παραμέρισε την πρωτόδικη απόφαση, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν οι Πολίνα Ευθυβούλου, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας και Θεοδώρα Παπακυριακού, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.