Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υπουργειο γεωργιας

Συνεννόηση για εκμετάλλευση συγκεκριμένων αποθεμάτων στην υφιστάμενη λατομική ζώνη της Ανδρολύκου,επήλθε μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας και Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών, ο οποίος μετά την εξέλιξη αυτή, αίρει προς το παρόν οποιαδήποτε μέτρα είχαν αποφασιστεί την 01/09/2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος έλαβε δεσμεύσεις από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι "θα προχωρήσει άμεσα με τις απαραίτητες μελέτες (όπως περιγράφονται στην γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα ημερομηνίας 25/08/2022) για να εξεταστεί η πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην περιοχή".

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών είχε αλλεπάλληλες επαφές και συναντήσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή τον οποίο και ευχαριστεί για την όλη προσπάθεια και συνεργασία του.