Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τουμαζης

Με στόχο την κατοχύρωση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης των καλλιτεχνών και δημιουργών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την ανάθεση στην Επίτροπο Νομοθεσίας της σύνταξης αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τα θέματα του καθεστώτος του καλλιτέχνη/δημιουργού, που θα περιλάβει όλες τις κατηγορίες καλλιτεχνών και παραγωγών καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννης Τουμαζής, δήλωσε μετά τη συνεδρία πως το νομοσχέδιο αφορά την κατοχύρωση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης, το γνωστό καθεστώς του καλλιτέχνη, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των δημιουργών εδώ και δεκαετίες.

Πρόσθεσε πως παράλληλα, το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, θα προχωρήσει στην τροποποίηση του Περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου του 1976, ώστε να παρέχεται περισσότερη προστασία σε έργα τέχνης και τους δημιουργούς τους.

Τέλος, ανέφερε, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στην επεξεργασία και στον εκσυγχρονισμό του Νόμου περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με έργα τέχνης του 2009, που αφορά στον εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 1% του συνολικού κόστους, ώστε, μεταξύ άλλων, να περιλάβει, εκτός από τα υπό ανέγερση κτίρια και τα κτίρια που αγοράζονται για χρήση από το δημόσιο, ως επίσης και τη διαδικασία ασφάλισης των έργων τέχνης που εγκαθίστανται στα κτίρια.