Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υφυπουργειο ναυτιλιας

Στα πλαίσια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, υπογράφτηκε σήμερα σχετική σύμβαση με την κοινοπραξία CSC την οποία απαρτίζουν οι Cellock Ltd, SignalGenerix Ltd και Computer Resources International (Luxemburg) S.A.  Η εν λόγω κοινοπραξία αναλαμβάνει το έργο ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ως αποτέλεσμα της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 21 μήνες και η αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό του €1.682.000. 

Η πλήρης ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η οποία αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Όραμα για την Κυπριακή Ναυτιλία “SEA Change 2030”, και πιο συγκεκριμένα αφορά την υλοποίηση της Δράσης Αρ.13. 

Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης ανέφερε: «Σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα στη προσπάθεια που καταβάλλουμε για περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Υφυπουργείου δημιουργώντας το πλαίσιο για πιο άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση. Η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Υφυπουργείου έχει πάρει τον δρόμο της και σύντομα θα είμαστε σε θέση να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, γεγονός που θα αποτελέσει την πιο γερή βάση για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop) που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας» 

Η ανάδοχος εταιρεία αναμένεται να αρχίσει άμεσα τις σχετικές διεργασίες για υλοποίηση του έργου το οποίο θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.