Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γάμος

Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε φωτογράφους, ανθοπωλεία και υπηρεσίες γάμων – βαφτίσεων πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης βασικών εργασιακών νομοθεσιών, σύμφωνα με την  Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει συγκεκριμένα ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 31 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 17 εργοδότες και 14 αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 61 και συγκεκριμένα 28 άνδρες και 33 γυναίκες.

Αναλυτικά, οι 38 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 13 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 10 αλλοδαποί τρίτων χωρών. 

Εντοπίστηκαν, εξάλλου, 18 αδήλωτοι μισθωτοί, ενώ εκδόθηκαν 5 ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης και 5 πράξεις επιβολής προστίμου ύψους €24.000.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί επτά μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες και παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.