Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΚΟΑΓ

Το όνειρο της απόκτησης στέγης, για τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, κάνουν πραγματικότητα τα προγράμματα του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). 

Είναι μάλιστα, προσαρμοσμένα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διανύουμε, συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας την ευρύτερη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. 

Αυτά επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ταυτότητας του Οργανισμού, προσθέτοντας ότι το 2022 υλοποιούνται στεγαστικά σχέδια 86 εκατομμυρίων ευρώ: για στήριξη εκτοπισθέντων, προσέλκυση νέων κατοίκων στην ύπαιθρο, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 

Ποτέ άλλοτε, δεν υπήρξε τόσο ολοκληρωμένη και κυρίως, ολιστική παρέμβαση της κυβέρνησης στη στεγαστική πολιτική. Είναι το moto αυτής της κυβέρνησης, ότι απαντά στην κρίση με ανάπτυξη, απαντά στην κρίση με επενδύσεις

Οι σημαντικές βελτιώσεις στα κριτήρια, η αύξηση των οικονομικών κινήτρων με έμφαση στα νεαρά ζευγάρια, ενώ ιδιαίτερα ελκυστικό θεωρείται και το σε εξέλιξη σχέδιο αγοράς κατοικίας, έναντι ενοικίου, σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με τον Νίκο Νουρή

Έχει ήδη υπογραφεί μια συμφωνία. Ο Δήμος Λεμεσού έχει παραχωρήσει την γη, ο Κυπριακός Οργανισμός θα προχωρήσει με ανέγερση συγκεκριμένων τέτοιων μονάδων, για να παραχωρηθούν δίκην προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου

Η πρόεδρος του Οργανισμού, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου δήλωσε:

Πλέον οι μονάδες του ΚΟΑΓ θα διατίθενται για ενοικίαση, αλλά και σε μικρότερη κλίμακα για αγορά, δυνάμει δίκαιων κριτηρίων, σε μονήρη άτομα, είτε νεαρά είτε τρίτης ηλικίας, φοιτητές, οικογένειες και νεαρά ζευγάρια

Το νέο πρόσωπο του ΚΟΑΓ, τόνισε αναδεικνύει, το νέο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο του Οργανισμού, μέσα στις σύγχρονες ανάγκες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Προσαρμοσμένο στην αλλαγή, την πρόοδο και την αναβάθμιση, με στόχο να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.

Η παρουσίαση του νέου λογότυπου του Οργανισμού

 

ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ