Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΚΟΑΓ

Ο κοινός στόχος του Υπ. Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) είναι «η παροχή προοπτικών κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των πολιτών, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο Υπουργός, Νίκος Νουρής, στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέα ταυτότητας του ΚΟΑΓ.

Όπως εξήγησε ο κ. Νουρής, η ανανέωση αυτή «αναδεικνύει από τη μία το νέο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός, το οποίο εντάσσεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, και ταυτόχρονα τη σημασία που αποδίδει το Δ.Σ. του Οργανισμού στην αλλαγή και στην προσαρμογή, την πρόοδο και την αναβάθμιση, με απώτερο στόχο να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού για να αποκτήσουν τη δική τους στέγη, ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

ΚΟΑΓ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στεγαστικά σχέδια, τα κίνητρα και τις πολιτικές που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξαγγείλει και εφαρμόζει, με συνολικές πιστώσεις ύψους περίπου €86 εκ. για το 2022, τα οποία, όπως είπε, βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα σχέδια του ΚΟΑΓ. Εξήγησε ότι το πακέτο σχεδίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στεγαστικά σχέδια για στήριξη των εκτοπισθέντων και έργα σε προσφυγικούς οικισμούς, βελτιωμένα στεγαστικά σχέδια για  προσέλκυση νέων κατοίκων στην ύπαιθρο, στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές μας περιοχές, καθώς και παραχώρηση ελκυστικών πολεοδομικών κινήτρων, για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου με στόχο την αύξηση προσφοράς οικιστικών μονάδων για προσιτή στέγαση.

«Οι σημαντικότατες βελτιώσεις στα κριτήρια των σχεδίων, η μεγιστοποίηση των επιλέξιμων περιοχών, αλλά και η αύξηση των οικονομικών κινήτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά ζευγάρια, τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά και αυτό μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι τα νέα Σχέδια θα αγκαλιαστούν με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη από τους συμπατριώτες μας σε σχέση με τα προηγούμενα», πρόσθεσε ο κ. Νουρής, σημειώνοντας ότι οι πιστώσεις θα αυξηθούν σε €20 εκ. το 2023. Είπα ακόμα ότι από τον Ιούλιο του 2019 – που ξεκίνησε η εφαρμογή των σχεδίων – μέχρι και σήμερα, εγκρίθηκαν 740 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οικονομική ενίσχυση ύψους €26 εκ.

ΚΟΑΓ

Άλλωστε, όπως ανέφερε ο Υπουργός, μέσω των νέων προγραμμάτων του ΚΟΑΓ, τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου, δίνοντας τη δυνατότητα στέγασης σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα.

Κλείνοντας, συνεχάρη την Πρόεδρο του Οργανισμού και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, «για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελούν στηρίζοντας και τις δικές μας προσπάθειες» και τόνισε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται στον τόπο μας, ο ΚΟΑΓ με μεθοδικότητα κάνει πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης στέγης, για όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του ΚΟΑΓ: 

ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ
ΚΟΑΓ