Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΘΟΚ

Οι εκλογές για το εννεαμελές Συμβούλιο του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεάτρων European Theatre Convention έγιναν το περασμένο Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 κατά τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού δικτύου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και ανέδειξαν στην προεδρία την Claudia Belchior, Καλλιτεχνική Σύμβουλο του Πολιτιστικού Κέντρου Μπελέμ της Λισαβώνας στην Πορτογαλία.

Εκπροσώπηση σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό Ευρωπαϊκό βήμα θα έχει ο ΘΟΚ, αφού η Μαρίνα Μαλένη, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης του Οργανισμού, εξελέγη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Σύνοδος των Θεάτρων της Ευρώπης αριθμεί σήμερα 64 μέλη - δημόσιους θεατρικούς οργανισμούς - από 31 χώρες, με κοινό παρονομαστή ανάμεσά τους τη δέσμευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, πνεύμα συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό και με έμφαση στις αξίες, διεύρυνση οριζόντων και αμοιβαίο σεβασμό.

Η ποικιλομορφία των οργανισμών, ανθρώπων και επαγγελμάτων που εμπλέκονται, δημιουργεί ένα δυναμικό δίκτυο που επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών, την ανταλλαγή ιδεών, την αλληλοστήριξη και την ανάδειξη του θεάτρου ως σημαντικού παράγοντα κοινωνικής αλλαγής.

Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς πολιτιστικούς φορείς, το δίκτυο εργάζεται για την κοινωνική συνάφεια του θεάτρου καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών δημιουργίας αλλά και του ίδιου του θεατρικού προϊόντος. Με γνώμονα πάντα, τις βασικές αξίες συμπερίληψης, σεβασμού, αναγνώρισης της διαφορετικότητας και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο ΘΟΚ έγινε μέλος της Συνόδου των Θεάτρων της Ευρώπης το 2005, και ενεργοποίησε ξανά τη συμμετοχή του το 2019 μετά από απουσία τεσσάρων ετών. Η συμμετοχή στη Σύνοδο των Θεάτρων της Ευρώπης προσφέρει στον ΘΟΚ τη δυνατότητα για ουσιαστική και διευρυμένη παρέμβαση στο θεατρικό τοπίο της Ευρώπης, όπως ακριβώς έκανε και κατά την προηγούμενη παρουσία του (2005-2015) με την επιτυχημένη συμμετοχή του σε πολλά προγράμματα και δράσεις της Συνόδου. Παράλληλα, ο ΘΟΚ με τη συμμετοχή του στο δίκτυο ενισχύει το διεθνές προφίλ του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΕΤC Ιδρύθηκε το 1988 και από τότε προωθεί το ευρωπαϊκό θέατρο ως μια ζωτικής σημασίας πλατφόρμα διαλόγου, δημοκρατίας και αλληλεπίδρασης που ανταποκρίνεται στο ποικιλόμορφο κοινό και στις μεταβαλλόμενες κοινωνίες του σήμερα.