Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Οι Δράσεις 2023-2024: «Νέ@ σε έρημο νησί» διοργανώνουν το διήμερο εργαστήριο «Το εφαρμοσμένο θέατρο στην εκπαίδευση» που απευθύνεται σε θεατροπαιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με εφήβους.

Μέσα από τις αρχές και τις τεχνικές του θεάτρου στην εκπαίδευση και του εφαρμοσμένου θεάτρου, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα διερευνήσουν σύγχρονες θεατρικές πρακτικές ενδυνάμωσης και ομαδοσυνεργατικής εκπαίδευσης με έμφαση στη μάθηση μέσα από τη δράση και την κοινωνική ενεργοποίηση των νέων ανθρώπων.

Στόχος είναι να προχωρήσουν σε μια εντατική πρακτική εφαρμογή των διδασκόμενων μεθοδολογιών, ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν σε ομάδες νέων ανθρώπων, εφήβων ή παιδιών.

Εργαστήριο για θεατροπαιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς

«Το εφαρμοσμένο θέατρο στην εκπαίδευση»

Εμψυχωτής: Peter Hussey

Ο Peter Hussey είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Crooked House Theatre Company Ireland, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός εμψυχωτής. Από το 1989 συνεργάζεται με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας-Maynooth.

Δωρεάν συμμετοχή / Απαραίτητη η προκράτηση θέσης

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 22864361.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 24 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

- Θέατρο Αποθήκες

- Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

- 10:00-13:00

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

 

1