Τηλεόραση Ραδιόφωνο
λιθ

Το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους (Ι.Π.Ο.Κ.Τ.) ανακοινώνει ότι την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το βιβλίο με τίτλο «Οι Νερόμυλοι της Κύπρου» των Γιάννη Κυπρή, Κώστα Οικονομίδη και Χρήστου Δημητρακόπουλου† (2022, εκδόσεις Εν Τύποις). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμιάντου στις 11:00 π.μ. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από τους συγγραφείς Γιάννη Κυπρή και Κώστα Οικονομίδη.

Ανάμεσα στους στόχους του νεοσύστατου Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, το οποίο έχει ως έδρα τον Αμίαντο, είναι και η προστασία και ανάδειξη του υλικού και άυλου πολιτισμού των ορεινών κοινοτήτων, αρχαίου και σύγχρονου. Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια καταγραφής των Νερόμυλων που χρονολογούνται σε διάφορες ιστορικές περιόδους, όπως και κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην ενίσχυση και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι Νερόμυλοι, σημαντικός αριθμός των οποίων εντοπίζεται στο Τρόοδος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υλικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον καθημερινό βίο περασμένων εποχών, όπως αυτός διαμορφώθηκε από τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το βιβλίο επιχειρεί την καταγραφή εξακοσίων πενήντα (650) Νερόμυλων του νησιού, κατά περιοχή, συνοδευόμενη από φωτογραφικές απεικονίσεις, περιγραφές, ιστορικές αναφορές και πίνακες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην τεκμηρίωση του φυσικού περιβάλλοντος και του ευρύτερου πλαισίου του κάθε μνημείου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Πρόεδρος του Ι.Π.Ο.Κ.Τ. κα Σούλα Ζαβού, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων κ. Αντρέας Κιτρομηλίδης και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, ώστε, μέσα από το πολύτιμο αυτό έργο συμπολιτών μας, η κοινωνία γνωρίσει τα σημαντικά αυτά μνημεία, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για τα κατάλοιπα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Facebook Page: Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους

Instagram: TroodosCultureFoundation Twitter: Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους

θξη
ηγ