Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Τον ιστότοπο www.diakivernisi.gov.cy, όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν άμεσα και κεντρικά να ενημερώνονται για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για άλλες πρωτοβουλίες παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, επισημαίνοντας ότι «η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι απαραίτητα στοιχεία σε ένα αποτελεσματικό κράτος». Παράλληλα παρουσίασε τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η Κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης μέχρι σήμερα για την αποτελεσματική υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών και τι προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Σημείωσε ότι ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της νέας ιστοσελίδας είναι αυτό της πληροφόρησης και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών για την κατάσταση των παρεμβάσεων που απαρτίζουν το κυβερνητικό έργο για την περίοδο 2023 με 2028. Η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου γίνεται στη βάση των τεσσάρων πυλώνων του Προγράμματος Διακυβέρνησης (Επιχειρήσεις / Άνθρωπος / Πολιτεία / Πλανήτης) και των επιμέρους πολιτικών προτεραιοτήτων που περιλαμβάνουν.

Ξεκαθάρισε ότι η ιστοσελίδα που έχει παρουσιαστεί σήμερα δεν αντικαθιστά κάποιον άλλο οργανισμό, σημειώνοντας ότι θα δίνει έμφαση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Για παράδειγμα, είπε, θα υπάρχουν οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής όπως αποφάσεις του Υπουργικού, σχέδια χορηγιών και σχέδια δράσης και άλλες σημαντικές αποφάσεις. Για τα σχέδια χορηγιών, ο πολίτης θα παραπέμπεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου.

Σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει και η πληροφόρηση του «ΕΞΑΝΤΑ» του συστήματος παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου της διακυβέρνησης 2013 – 2023.

Ο ρόλος της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης

Η κ. Πική τόνισε ότι «η ενίσχυση του επιτελικού κράτους, καθώς και η υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών του κράτους, αποτελεί βασική προτεραιότητα της διακυβέρνησης του Προέδρου». Στο πλαίσιο αυτό ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί κεντρικό στόχο του κυβερνητικού σχεδιασμού και επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από τον οριζόντιο προγραμματισμό και συντονισμό των πολιτικών.

«Ο στόχος για όλα αυτά επιτυγχάνεται, μέσω της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού Έργου στην Προεδρία, η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο 2023», σημειώνοντας ότι είναι ένας θεσμός που ήδη λειτουργεί αποτελεσματικά στις πλείστες χώρες και που απουσίαζε από την Κυπριακή Δημοκρατία.Ο κεντρικός αυτός μηχανισμός αυξάνει την αποδοτικότητα και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Υπουργείων και Υφυπουργείων, λέγοντας ότι για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση που να υιοθετείται από όλους τους εμπλεκόμενους και η οποία αποτελείται από το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξη «Όραμα 2035».

Η Γραμματεία συγκροτείται από αποσπασμένους λειτουργούς του δημόσιου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που παρέχουν τεχνοκρατική υποστήριξη στον Πρόεδρο και την Υφυπουργό, ενώ, μεταξύ άλλων, συντονίζουν και υποστηρίζουν τον καταρτισμό και υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων. Για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γραμματείας έχουν ήδη δρομολογηθεί δράσεις εντός του 2024, όπως η εξασφάλιση και έναρξη λήψης Ειδικής Τεχνικής Βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη θεσμοθέτηση του ρόλου της Γραμματείας.

Αρχές Ιουλίου ειδική συνεδρία Υπουργικού για καθορισμό προτεραιοτήτων 2025

Αναφερόμενη στο τι άλλαξε η παρούσα Κυβέρνηση και στα όσα έγιναν για πρώτη φορά, η κ. Πική είπε, μεταξύ άλλων, ότι για πρώτη φορά, την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2023 έγινε η κωδικοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, τον Σεπτέμβριο του 2023 έγινε η Σύσταση Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου και τον Δεκέμβριο του 2023 έγινε η ετοιμασία των ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων και των Υφυπουργείων. Είπε ακόμη ότι τον Ιανουάριο του 2024 έγινε ο Ετήσιος Προγραμματισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας όπου απαρίθμησε πέραν των 80 δράσεων οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του 2024.

Επίσης τον Μάρτιο του 2024 έγινε ο απολογισμός του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης από τον Πρόεδρο, ενώ τον Απρίλιο του 2024 διεξήχθη η Ειδική συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου για την πρόοδο υλοποίησης των Δράσεων του Ετήσιου Προγραμματισμού. Πρόσθεσε ότι τον Ιούλιο του 2024 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου για καθορισμό των προτεραιοτήτων, στη βάση και του προϋπολογισμού, για το 2025, ενώ τον ίδιο μήνα θα γίνει η δεύτερη ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για την πρόοδο υλοποίησης Δράσεων Ετήσιου Προγραμματισμού.

Αρχές Ιουλίου συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 50 Κύπριους επιχειρηματίες

Η Υφυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος της χώρας», πάντοτε λειτουργώντας ενισχυτικά προς τα αρμόδια Υπουργεία και το Invest Cyprus.  Σημείωσε ότι «η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια διαφοροποίησης του παραγωγικού μας μοντέλου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και την επίτευξη των στόχων του Οράματος 2035».

Πρόσθεσε ότι «αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες, διοργανώνουμε και με τη συμμετοχή του Πρόεδρου διαβουλεύσεις με ξένους επενδυτές ή/και Κύπριους επιχειρηματίες» και επεσήμανε ότι στις 4 Ιουλίου προγραμματίζεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 50 Κύπριους επιχειρηματίες παρουσία του Προέδρου και Υπουργών για προώθηση αναπτυξιακών δράσεων.

Αναφερόμενη σε σειρά άλλων σημαντικών διατομεακών πρωτοβουλιών, η κ. Πική σημείωσε το Πρόγραμμα Visa Waiver των ΗΠΑ για το οποίο η Υφυπουργός ορίστηκε συντονίστρια του έργου και επιβλέπει την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών που θα επιτρέψουν την ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης των ΗΠΑ το συντομότερο. Πρόσθεσε ότι στο θέμα αυτό ενδεχομένως να υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις. 

Για θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, η κ. Πική αναφέρθηκε στη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για διορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων Κρατικών Οντοτήτων, στη θέσπιση νομικού πλαισίου ρύθμισης απασχόλησης συμβούλων/συνεργατών, στη θέσπιση πλήρους  κώδικα δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης και στη δημιουργία της πλατφόρμας «e-consultation» ως ενιαίο σημείο διαβουλεύσεων.