Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γρ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επανέρχεται στο θέμα του νέου κτιρίου της Νομικής Υπηρεσίας ζητώντας τεκμηριωμένη ανάλυση όλων των πιθανών επιλογών για τις στεγαστικές ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Με νέα ανακοίνωσή, μετά τις χθεσινές τοποθετήσεις του Γενικού Εισαγγελέα, η Ελεγκτική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι η προώθηση του έργου με την υπογραφή δημόσιας σύμβασης πριν την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης ήταν πρόδηλα παράνομη. Αναφέρει ακόμα ότι το έργο, όπως προωθήθηκε, αποτελεί περίπτωση υπερβολικού και σπάταλου σχεδιασμού, κατά παράβαση ακόμη και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν μέγιστα εμβαδά γραφείων.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών ήταν σαφές ότι η απόκτηση νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, στις 25.11.2020 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει στην Νομική Υπηρεσία τη γη δίπλα από το υφιστάμενο της κτήριο για ανέγερση νέων κτηρίων, ενώ για αδιευκρίνιστο λόγο αποφασίστηκε η απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου να μην δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 4.12.2020 αναφέρεται ότι αυτή «εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου», προκύπτει συνεπώς ότι η Απόφαση λήφθηκε κατόπιν αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας προς τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προστίθεται.

Αναφέρει ακόμα ότι ο υπερβολικός αριθμός γραφείων ήταν απαίτηση της Νομικής Υπηρεσίας η οποία συνδιαμόρφωσε με το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) και τις λοιπές κτηριολογικές απαιτήσεις που αποδείχθηκαν σπάταλες και υπερβολικές, ενώ ο ισχυρισμός ότι η ενοικίαση κτηρίου θα είχε κόστος €7 εκ. ετησίως περιλήφθηκε στο σημείωμα με ημερομηνία 24.1.2022 που υπέβαλε η ίδια η Νομική Υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών, συμπληρώνοντας ότι και με τον σπάταλο σχεδιασμό για εμβαδό 15.300 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), το ποσό των €7 εκ. ετησίως θα σήμαινε μηνιαίο ενοίκιο €38 ανά τ.μ., αριθμός πέραν κάθε λογικής που παραπέμπει σε σπάταλους και πολυτελείς σχεδιασμούς, όπως υποστηρίζει.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται, ακόμη, ότι το Υπουργείο Άμυνας στεγάζεται από το 2019 μαζί με το ΓΕΕΦ σε κτήριο επί της Λεωφόρου Στροβόλου εμβαδού περί τα 7.150 τ.μ με ενοίκιο που είχε καθοριστεί σε €11,5 ανά τ.μ. στο ισόγειο και €10 ανά τ.μ. στους υπόλοιπους πέντε ορόφους, ενώ ακόμη και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που ενοικιάζει από το 2017 πέντε ορόφους γραφείων επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή το ενοίκιο είχε καθοριστεί σε €13,5 ανά τ.μ, προσθέτοντας ότι ακόμη και με βάση δημοσιευμένα στοιχεία της αγοράς, το ύψος ενοικίων γραφείων στην Λευκωσία κυμαίνεται το 2023 μεταξύ €12 και €22 ανά τ.μ., όπου ακόμη και αυτό το άνω όριο των €22 αφορά πολυτελή γραφεία σε ακριβές τοποθεσίες.    

Η Νομική Υπηρεσία ασκούσε ισχυρές πιέσεις στο ΤΔΕ να ολοκληρώσει το έργο πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του νυν Γενικού Εισαγγελέα και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν όπως το κτήριο ολοκληρωνόταν τον Απρίλιο του 2026, συνεχίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί απάντηση στις κατ’ επανάληψη δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι «ο ίδιος θα έχει αφυπηρετήσει όταν θα ολοκληρωθεί το νέο κτήριο», πτυχή την οποία η Υπηρεσία μας τουλάχιστον ουδέποτε ανέδειξε.

Σημειώνει δε πως είναι χαρακτηριστικό ότι, για ένα κτήριο με προϋπολογισμό €45 εκ. συν ΦΠΑ, για το οποίο σημαντικός χρόνος θα απαιτείτο για τη μελέτη που θα εκπονούσε ο εργολάβος και για το οποίο το ΤΔΕ θεωρούσε ότι η περίοδος των 4,5 χρόνων ήταν η ελάχιστη δυνατή, ο Γενικός Εισαγγελέας, λίγες μόνο ημέρες πριν την προκήρυξη του έργου τον Ιούνιο του 2023, απαίτησε να συντμηθεί η περίοδος στα 3 ή 3,5 χρόνια, κάτι που απορρίφθηκε από το ΤΔΕ.

Με αυτό τον τρόπο, το έργο θα ήταν ολοκληρωμένο στις αρχές του 2027 (ο κ. Σαββίδης αφυπηρετεί τον Σεπτέμβρη του 2027) αναφέρει η Υπηρεσία, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή η πτυχή ουδέποτε ηγέρθη από την ίδια.

Στη βάση των πιο πάνω, θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσία παραμένει ότι για τις στεγαστικές ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει τεκμηριωμένη ανάλυση όλων των πιθανών επιλογών, όπως προβλέπει το Μέρος XI («Επιλογή και Εφαρμογή των Δημόσιων Επενδυτικών Έργων») του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), συναξιολογώντας τις στεγαστικές ανάγκες και προτεραιότητες άλλων Υπηρεσιών και Υπουργείων, και αν όντως κριθεί ότι η επιλογή κατασκευής νέου κτηρίου είναι η βέλτιστη λύση για την Νομική Υπηρεσία, τότε το κτήριο θα πρέπει να σχεδιαστεί στη βάση των αρχών της αειφορίας, χωρίς σπατάλες και υπερβολές και με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Γενικός Εισαγγελέας: Παραφιλολογία και ανακρίβειες

Την Τρίτη, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης παρουσιάζοντας με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη τον προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας για το 2024 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αναφέρθηκαν και στο θέμα του νέου κτιρίου. Μεταξύ άλλων ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι αταρρίφθηκαν σαν χάρτινος πύργος η παραφιλολογία και οι ανακρίβειες που λέχθηκαν για το κτίριο της Νομικής Υπηρεσίας. Επανέλαβε ότι το κτίριο της ΝΥ είναι ακατάλληλο, πλημμυρίζει συχνά, έχει θέματα ασφάλειας, είναι ενεργοβόρο και έχει λειτουργικά ζητήματα.

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ακύρωση του διαγωνισμού και είπε ότι παρόλο που σέβεται την απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας, διαφωνεί διότι οι ανάγκες και τα προβλήματα δεν θα μεταβληθούν.

Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε σε παραφιλολογία για το κόστος, το εμβαδό και την πολυτέλεια του κτιρίου και είπε ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών σε σημείωμά του αναφέρει ότι αν ενοικιαζόταν κτίριο θα κόστιζε 7 εκ το χρόνο και 98 εκ ευρώ σε μια 20ετία, ενώ η ανέγερση κοστίζει 45 εκ με υπολογισμό 20ετίας. Είπε ακόμη ότι τα όσα λέχθηκαν, απαντήθηκαν αρμοδίως από το Τμήμα Δημοσίων Εργων. Ο κ. Σαββίδης είπε ότι ο ίδιος θα έχει αφυπηρετήσει όταν θα ολοκληρωθεί και έτσι καταρρίπτονται και τα όσα λέχθηκαν περί δικών του αιτημάτων για πολυτέλειες.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα το κτίριο θα μπει σε πορεία για προκήρυξη προσφορών και πρόσθεσε ότι είναι σε επαφή με την εκτελεστική εξουσία.