Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Θεμελιώδους σημασίας είναι η ύπαρξη επαρκών ελέγχων και θεσμικών αντίβαρων, τόνισε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) και Ειδική Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σε ομιλία της στο συνέδριο «Cyprus Forum». 

Κατά την ομιλία της σε ενότητα που αφορούσε τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου υποστήριξε επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει λύσεις στην έλλειψη των επαρκών ελέγχων και των θεσμικών αντίβαρων, αξιοποιώντας την αρμοδιότητά του για άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και προωθώντας τις αναγκαίες νομοθετικές και συνταγματικές τροποποιήσεις. 

Σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρεται ότι η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε και στον κεντρικό ρόλο του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα στην αρχιτεκτονική ελέγχων και θεσμικών αντιβάρων και ιδίως στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής της επανάληψης των σοβαρών σκανδάλων που έπληξαν την οικονομία και την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. 

Η κ. Χαραλαμπίδου υποστήριξε ακόμα, όταν η αυστηρή διάκριση των εξουσιών που προβλέπει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταφράζεται σε απουσία ικανοποιητικών ελέγχων και θεσμικών αντιβάρων, δεν μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις διαφάνειας της σημερινής κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, τόνισε, η άποψη ότι η Βουλή δεν μπορεί να ασκεί τον δέοντα έλεγχο και κριτική στο έργο της εκτελεστικής εξουσίας, "είναι αναχρονιστική, περιορίζει υπέρμετρα την αρμοδιότητα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και δεν μπορεί να απαντήσει στις ανησυχίες των πολιτών της σύγχρονης εποχής, όπου η επικρατούσα τάση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας σε κάθε επίπεδο". 

Εξάλλου, η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η συνέχιση των προσπαθειών για ενίσχυση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας, ώστε η Κύπρος να καταστεί κράτος όπου οι εξουσίες κάθε θεσμού ελέγχονται και εξισορροπούνται.