Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ηγφ

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας και στις δράσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση επενδυτών, αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας τα εγκαίνια των νέων Γραφείων της επενδυτικής εταιρείας MUFG, στη Λεμεσό.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «οι δράσεις μας καθοδηγούνται από το Όραμα2035, το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για την οικονομία, που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και να προσελκύσει επενδύσεις σε τομείς μεγάλης ανάπτυξης».

Πρόσθεσε ότι η διασφάλιση, επίσης, της φήμης της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου οικονομικού κέντρου είναι ύψιστης προτεραιότητας για την Κυβέρνηση.

Επεσήμανε ακόμη ότι η Κυβέρνηση θα εκπονήσει μελέτη με εισηγήσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και της εποπτείας των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών.

 Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετα των δράσεων για προσέλκυση νέων επενδυτών, η Κυβέρνηση διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τους υφιστάμενους επενδυτές και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η στόχευση για δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προωθεί τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

«Οι προσπάθειες μας για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι στο πλαίσιο της Στρατηγικής Προσέλκυσης Επενδύσεων και Ταλέντου, που ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2022», είπε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «εργαζόμαστε για να εδραιώσουμε συνθήκες  για μια ανθεκτική και παραγωγική οικονομία καθοδηγούμενη από ένα μακροπρόθεσμο όραμα και από τη δέσμευση για την ενεργό στήριξη των επενδυτών στη χώρα μας και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε».