Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Νίκος Χριστοδουλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος

Εισήγηση όπως η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος καθοριστεί με βάση τον αριθμό των ημερών που καλύπτει ο λογαριασμός μέχρι και την 30η Ιουνίου και το ποσό που θα προκύψει και δεν έπρεπε να καταβάλει ο καταναλωτής, να αφαιρεθεί από τον επόμενο λογαριασμό, κάνει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην επιστολή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ παραθέτει τα γεγονότα με στοιχεία, όπως λογαριασμούς της ΑΗΚ, αποδεικνύοντας ότι η Αρχή δεν υπολόγισε την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος στους λογαριασμούς, που καλύπτουν την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, επιδότηση που ίσχυε μέχρι 30 Ιουνίου, επειδή οι λογαριασμοί αφορούσαν κάποιες, λίγες, ημέρες κατανάλωσης, μετά τον τερματισμό της επιδότησης.

«Δηλαδή, η ΑΗΚ δεν έλαβε υπόψη το μεγάλο ποσοστό κατανάλωσης, που ενέπιπτε την περίοδο που ίσχυε η επιδότηση και χρέωσε όλη την περίοδο που κάλυπταν οι λογαριασμοί χωρίς επιδότηση», προστίθεται.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος χαρακτηρίζει την ενέργεια της ΑΗΚ "απαράδεκτη, θεωρεί πως η ενέργεια αυτή αφήνει και την κυβέρνηση εκτεθειμένη στους πολίτες και καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, μετά από την απουσία ανταπόκρισης της ΑΗΚ στις παρεμβάσεις της ΕΔΕΚ», αναφέρεται καταληκτικά στην ανακοίνωση.