Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία την ειδική έκθεση για τον Έλεγχο Νομιμότητας Εσόδων και Δαπανών της Προεκλογικής Εκστρατείας των Πολιτικών Κομμάτων για τις Βουλευτικές Εκλογές που διεξήχθησαν στις 30 Μαΐου του 2021.

Όπως προκύπτει, και τα 14 κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές υπέβαλαν έγκαιρα την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών τους, ωστόσο η ΕΥ εντόπισε λάθη, κενά και παραλείψεις.

Μόνο 2, η Αλλαγή Γενιάς και το ΔΗΚΟ, παρουσίασαν όλα τα έσοδα στην αναλυτική κατάστασή τους.

7 κόμματα δεν τα παρουσίασαν ενώ για άλλα 5 η ΕΥ δεν κατέληξε σε συμπέρασμα.

Παρουσίαση όλων των εσόδων:

-ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ

-ΔΗΚΟ

Δεν παρουσίασαν όλα τα έσοδα

-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

-ΑΚΕΛ

-ΔΗΠΑ

-ΔΗΣΥ

-ΕΛΑΜ

-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

-ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Αλληλεγγύη είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσίασε εξάλλου έσοδα, τα οποία δεν συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

10 πολιτικά κόμματα δεν παρουσίασαν όλες τις δαπάνες τους στην υποβληθείσα κατάσταση, ενώ για τα υπόλοιπα 4 η ΕΥ δεν κατέληξε σε συμπέρασμα.

Δεν παρουσίασαν όλες τις δαπάνες

-ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ

-ΑΚΕΛ

-ΔΗΠΑ

-ΔΗΚΟ

-ΔΗΣΥ

-ΕΛΑΜ

-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

-ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

-ΕΔΕΚ

-ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

-ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ

5 κόμματα περιέλαβαν δε, δαπάνες οι οποίες δεν αφορούν στην προεκλογική τους εκστρατεία.

Δαπάνες που δεν αφορούν προεκλογική εκστρατεία

-ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ

-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

-ΔΗΠΑ

-ΔΗΣΥ

- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Οκτώ κόμματα δεν προσκόμισαν την ίδια ώρα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τις δαπάνες τους.

Ενώ τρία πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν, όπως αναφέρεται, κρατική χρηματοδότηση που έλαβαν για άλλους σκοπούς, για να καλύψουν τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας τους, κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Χρησιμοποίηση κρατικής χρηματοδότησης

-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

-ΕΛΑΜ

-ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με βάση τα συμπεράσματα η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται, όπως τα πολιτικά κόμματα υιοθετήσουν κατάλληλες εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας, όσον αφορά στις διαδικασίες εισπράξεων και πληρωμών τους. Παράλληλα καλεί τον Έφορο όπως προωθήσει νομοσχέδιο ώστε να αποσαφηνισθούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας και να ρυθμισθούν τα κενά που αυτή παρουσιάζει αλλά και να προχωρεί στην έκδοση οδηγιών για καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.