Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελαφρά αυξημένο ενδιαφέρον για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κύπρο και στην ΕΕ καταγράφει ειδικό ευρωβαρόμετρο με αφορμή τον ένα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τα ίδια αποτελέσματα, ένα ποσοστό 87% των Κυπρίων - το μεγαλύτερο στην ΕΕ - συμφωνεί πως οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, ενώ μεγάλο ποσοστό δεν είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα της κυβέρνησης ή της ΕΕ κατά του υψηλού κόστους ζωής.

Τα αποτελέσματα του ειδικού ευρωβαρόμετρου δόθηκαν στη δημοσιότητα έναν χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές που προγραμματίζονται για τις 6 με 9 Ιουνίου 2024, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αίθουσας Σύνταξης (European Newsroom) στις Βρυξέλλες, μιας πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν πρακτορεία Τύπου από όλη την ΕΕ.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση πόσο ενδιαφέρονται για τις επόμενες ευρωεκλογές, 49% των Κυπρίων (56% στην ΕΕ) απάντησαν θετικά, 49% στην Κύπρο (43% στην ΕΕ) απάντησαν αρνητικά και 2% στην Κύπρο (1% στην ΕΕ) απάντησαν πως δεν γνωρίζουν.

Τα ποσοστά αυτά έδειξαν αύξηση τριών ποσοστιαίων μονάδων (πμ) στην Κύπρο όσων δηλώνουν πως ενδιαφέρονται σε σχέση με το ευρωβαρόμετρο του Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2022, μείωση κατά πέντε πμ μεταξύ αυτών που δηλώνουν πως δεν ενδιαφέρονται, και αύξηση 2 πμ μεταξύ αυτών που δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν. Σε επίπεδο ΕΕ καταγράφηκε αύξηση 2 πμ όσων απάντησαν πως ενδιαφέρονται και αντίστοιχη πτώση 2 πμ μεταξύ όσων δεν ενδιαφέρονται.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 26 Μαρτίου σε όλη την ΕΕ μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και δείγμα 26.376 ατόμων. Η έρευνα στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3 και 17 Μαρτίου και δείγμα 504 ατόμων.

Επηρεάζει την καθημερινότητα η ΕΕ

Η Κύπρος ήταν επίσης η χώρα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε πως οι ενέργειες της ΕΕ επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την καθημερινότητα τους, με 87% να απαντούν πως η ΕΕ έχει επηρεάσει την καθημερινότητά τους (71% στην ΕΕ).

Η Κύπρος ήταν επίσης η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό νέων 15 - 24 ετών που απάντησαν πως θεωρούν ότι οι ενέργειες της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους (89% έναντι 70% στην ΕΕ), με το ποσοστό αυτό να παραμένει ψηλά και στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (25 - 39 ετών: 85% έναντι 74%, 40 - 54: 88% έναντι 74%, 55+: 89% έναντι 68%).

Ωστόσο σημαντικό ποσοστό αυτών που θεωρούν πως οι ενέργειες της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους απάντησαν σε ξεχωριστή ερώτηση πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους τον περισσότερο καιρό (91% στην Κύπρο, 68% στην ΕΕ) ή κάποτε (93% έναντι 68%), αν και δεν ήταν χαμηλά τα ποσοστά αυτών που απάντησαν σχεδόν ποτέ ή ποτέ (82% έναντι 73%).

Δεν είναι ικανοποιημένοι από μέτρα για ακρίβεια

Η Κύπρος είναι εν τω μεταξύ η χώρα με το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που δήλωσαν πως είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της εθνικής τους κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής (14% σε σχέση με 33% στην ΕΕ), και το χαμηλότερο ποσοστό όσων απάντησαν θετικά στην ίδια ερώτηση για την ΕΕ (13% έναντι 32%).

Όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, 68% των Κυπρίων απάντησαν πως την εγκρίνουν (76% στην ΕΕ). Ειδικότερα, 19% δήλωσαν πως στηρίζουν σθεναρά τη στάση της ΕΕ (36% στην ΕΕ), 49% πως στηρίζουν κάπως (40% στην ΕΕ), 17% διαφωνούν κάπως (14% στην ΕΕ) και 12% διαφωνούν σθεναρά (7% στην ΕΕ).

Τέλος, όσον αφορά την εικόνα που έχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 48% των Κύπριων δήλωσαν πως είναι θετική καταγράφοντας αύξηση 6 πμ σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο (στην ΕΕ το ποσοστό βρισκόταν στο 45% έχοντας σημειώσει πτώση 2 πμ).

Όσον αφορά την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 35% στην Κύπρο (37% στην ΕΕ) δήλωσαν πως έχουν θετική εικόνα, το 13% στην Κύπρο (19%) δήλωσαν αρνητική και το 51% (43%) δήλωσαν ουδέτερη. Στην Κύπρο οι θετικές απαντήσεις αυξήθηκαν κατά 4 πμ, οι αρνητικές μειώθηκαν κατά 3 και τα «δεν ξέρω» κατά μία.

Ευχαριστημένοι για υγεία

Σε ερώτηση πόσο ικανοποιημένοι είναι από τα όσα η ΕΕ έχει κάνει σε συγκεκριμένους τομείς, περισσότερο ευχαριστημένοι εμφανίστηκαν οι Κύπριοι για τις ενέργειες της ΕΕ στους τομείς της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών (62% έναντι 53%) και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (62% έναντι 47%).

Ακολουθούσαν η στήριξη στην Ουκρανία (59% έναντι 69% στην ΕΕ όπου ο τομέας αυτός ερχόταν πρώτος), τα δημοκρατικά δικαιώματα και η στήριξη στο κράτος δικαίου (59% έναντι 64%), η ψηφιακή ατζέντα (51% έναντι 51%), η εξωτερική πολιτική (44% έναντι 54%), η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη (41% έναντι 51%) και με πολύ χαμηλότερα ποσοστά η μετανάστευση και το άσυλο (25% έναντι 43%, το χαμηλότερο ποσοστό και μεταξύ των απαντήσεων σε επίπεδο ΕΕ).

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από την λειτουργία της δημοκρατίας στην χώρα τους, 50% των Κυπρίων δήλωσαν ικανοποιημένοι (56% στην ΕΕ), ποσοστό αυξημένα κατά 10 πμ σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο. Το ποσοστό παρέμεινε σταθερό σε επίπεδο ΕΕ.

Σε ερώτηση όσον αφορά τις παραμέτρους της δημοκρατίας στην ΕΕ από τις οποίες οποίες είναι πιο ευχαριστημένοι, τις περισσότερες θετικές απαντήσεις στην Κύπρο το έλαβαν με μεγάλη διαφορά και με μεγαλύτερα ποσοστά από τον μέσο όρο της ΕΕ, η ελευθερία του λόγου (77% έναντι 70%), οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές (76% έναντι 70%). Ακολουθούσαν με ποσοστά χαμηλότερα από αυτά του μέσου όρου της ΕΕ η ποικιλομορφία των ΜΜΕ (69% έναντι 60%), ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων (60% έναντι 66%) και με ποσοστά λίγο κάτω από το 60% και κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, η δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν στην πολιτική, οι δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών να υπερασπίζονται τη δημοκρατία, καθώς και το κράτος δικαίου.

Ωστόσο οι πολίτες στην Κύπρο ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι, και μάλιστα αρκετά σε σχέση με την ΕΕ, όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς (20% έναντι 35%), την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης (27% έναντι 41%) και τον βαθμό στον οποίο τα πολιτικά κόμματα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα πολιτών όπως τους ίδιους (27% έναντι 43%).