Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ερ

Αυστηρές οδηγίες προς υπουργούς και υφυπουργούς για να χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους αυτοκίνητα αυστηρά για υπηρεσιακούς λόγους έδωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική , απέστειλε, σύμφωνα με πληροφρίες, επιστολή προς όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς για την χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η επιστολή στάλθηκε χθες ως συνέχεια σχετικών αναφορών και αυστηρών εντολών του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου στις 8 Μαρτίου για αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών.

Στην επιστολη, που στάλθηκε με οδηγίες του ΠτΔ , η κ.Πικη υπενθυμίζει πως βάσει των κανονισμών τα οχήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των υπουργών και υφυπουργών , περιλαμβανομένων επαγγελματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων, και δεν επιτρέπεται να οδηγούνται από τον/την σύζυγο ή άλλο συγγενικό πρόσωπο ή οποινδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όσον αφορά τους αστυνομικούς και τη φρουρά των υπουργών - υφυπουργών επισημαίνεται ότι θα τους συνοδεύουν μόνο στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή όπου αλλού κρίνεται απολύτως απαραίτητο, κατά τρόπο που να αποφεύγεται η κατάχρηση .

Η σύσταση, όπως αναφέρεται, γίνεται στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της υποδειγματικής εικόνας που πρέπει να δίνουν όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους και με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.