Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Μία από τις πρώτες ενέργειες του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ως Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση εκλογής του, θα είναι η προώθηση νομοθεσίας για εγκαθίδρυση ειδικής αστυνομικής δύναμης, που θα αφορά στη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αναφέρει ότι "η ειδική αστυνομική δύναμη θα στελεχωθεί από Κύπριους και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει σχετικής προκήρυξης", για να σημειώσει ότι "η εκπαίδευση της ειδικής αστυνομικής δύναμης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες άλλων κρατών, όπως των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και ευρωπαϊκών κρατών".

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη η πρώτη αποστολή της ειδικής δύναμης θα είναι η διερεύνηση πιθανής διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς στο πλαίσιο μεγάλων δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης για την τελευταία δεκαετία, δηλαδη Μάρτιο του 2013 μέχρι Φεβρουάριο του 2023.

Όπως σημειώνει "τα υπό διερεύνηση αδικήματα θα είναι αυτά που προβλέπονται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς και Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, του Περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος, του Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος, τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού ή της κατάχρησης εξουσίας ή στρέφονται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας".

"Δεν νοείται πλήρης εφαρμογή του κράτους δικαίου χωρίς τη διερεύνηση οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων που ενδεχομένως αποτελούν αδικήματα διαφθοράς και την προσαγωγή ενώπιον της Δικαιοσύνης οποιωνδήποτε προσώπων διέπραξαν τέτοια αδικήματα", τονίζει.