Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Του Κυριάκου Κυριακίδη

Ένεση στην Τράπεζα Κύπρου και επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας, σηματοδοτεί η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να αποκαταστήσει την Τράπεζα Κύπρου, για πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Με την απόφαση των κεντρικών τραπεζιτών της ευρωζώνης, η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να αντλεί επιτέλους ξανά φθηνή ρευστότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συγκροτήματος, η αποκατάσταση είναι σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας και την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης: « Ο συνδυασμός της αποκατάστασης του αντισυμβαλλόμενου καθεστώτος και της έγκρισης στις αρχές Ιουλίου για τη χρήση των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ομολόγων εγγυημένων από αυτή, θα οδηγήσει σε μείωση του δανεισμού μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), καθώς η Τράπεζα Κύπρου θα μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ θα γίνεται με ευνοϊκότερους όρους, δηλαδή στο επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης που ανέρχεται σε 0,5%. (αντί 2,5% από ELA)»

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέφρασε, με μια λιτή ανακοίνωση, την ικανοποίηση της για την έξοδο της Τράπεζας από το καθεστώς εξυγίανσης: «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαιρετίζει την ανακοίνωση των κυπριακών αρχών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα του τόπου».

Στο μεταξύ, με πυρετώδεις ρυθμούς, προχωρούν οι εργασίες στην Τράπεζα Κύπρου για ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής σε μετοχές του υπόλοιπου 10% των ανασφάλιστων καταθέσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής σε μετοχές, θα καταρτιστεί το νέο μετοχολόγιο.

Ταυτόχρονα, και ενώ πέρα του 37,5% των καταθέσεων έχουν ήδη μετατραπεί σε μετοχές, θα γίνει τόσο η απελευθέρωση, όσο και η καταβολή των τόκων από το Μάρτιο που είχαν δεσμευθεί οι καταθέσεις μέχρι σήμερα.

Στα επηρεαζόμενα από το κούρεμα, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποσταλεί κατάσταση λογαριασμού στην οποία, μεταξύ άλλων, θα αθροίζονται όλα τα πιστωτικά υπόλοιπα, θα σημειώνεται η εξαίρεση από το κούρεμα του ποσού μέχρι 100.000 ευρώ και θα υπάρχει το ποσό που μετατρέπεται σε μετοχές. Το 12% από το 42,5% των καταθέσεων που ήταν δεσμευμένες θα αποδεσμευθούν και θα μεταφερθούν σε τρεχούμενο λογαριασμό (του δικαιούχου) εντός της Τράπεζας Κύπρου.

Τέλη της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερωθούν ταχυδρομικώς οι νέοι μέτοχοι για τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και ταυτόχρονα να σταλεί και η πρόσκληση για σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο 15νθημερο Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Τράπεζα απέκλεισε για πρώτη φορά την πιθανότητα νέου κουρέματος στις καταθέσεις.

Με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι: «Δεν θα υπάρξει νέα μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, πέραν αυτής που έχει ήδη γίνει στην Τράπεζα Κύπρου και την Λαϊκή και ότι όλες οι ανακεφαλαιοποιήσεις θα επιτευχθούν μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων ή με χρήμα από το πρόγραμμα»

Προσθέτει επίσης, ότι οι κυπριακές αρχές άρχισαν ήδη να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο διασφαλίζει ότι οι τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και βιώσιμες και ότι η ρύθμιση και η εποπτεία του τραπεζικού τομέα έχει ενισχυθεί.

Διευκρινίζει, τέλος ότι υπάρχει «μαξιλάρι» ενός δισεκατομμυρίου από το πρόγραμμα για παν ενδεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαιρετίζει, με ανακοίνωσή της, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου από τις κυπριακές Αρχές.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αναφέρεται ότι «το ΔΣ της ΕΚΤ χαιρετίζει την ανακοίνωση των κυπριακών Αρχών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου».

Προστίθεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα του τόπου.

Νωρίτερα όλοι αναμέναμε τα σπουδαία δια στόματος του Προέδρου της ΕΚΤ, σχετικά με την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εντέλει ο Μάριο Ντράγκι δεν μας έκανε το χατίρι.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιορίστηκε στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις συνθήκες που επικρατούν.

Στο μεαξύ, η ΕΚΤ διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ. Δείτε σχετικά   ΕΔΩ  

Η Τράπεζα Κύπρου έχει αποκατασταθεί ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η αποκατάσταση είναι σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) και την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης.

"Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει αποκατασταθεί ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής. Η αποκατάσταση είναι σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα1 (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) και την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης2.

Ο συνδυασμός της αποκατάστασης του αντισυμβαλλόμενου καθεστώτος και της έγκρισης στις αρχές Ιουλίου για τη χρήση των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ομολόγων εγγυημένων από αυτή, θα οδηγήσει σε μείωση του δανεισμού μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), καθώς η Τράπεζα θα μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ θα γίνεται με ευνοϊκότερους όρους, δηλαδή στο επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης που ανέρχεται σε 0,5%".

Σε εξέλιξη βρίσκεται κρίσιμη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σχετικά με την παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ στην Τράπεζα Κύπρου.

Προηγήθηκε συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία τέθηκε επί τάπητος η παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ στην Τράπεζα Κύπρου.