Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ελληνικη eurobank

Το πράσινο φως για την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, άναψαν οι εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί, μέσα από την ανακοίνωση της Eurobank με την οποία γνωστοποιεί την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην Ελληνική Τράπεζα στο 55,3%, παράλληλα με την υποβολή δημόσιας πρότασης προς όλους τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας.

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, αγόρασε συνολικό ποσοστό 26,1% στην Ελληνική Τράπεζα, με προσφερόμενο αντάλλαγμα-τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής να ανέρχεται στα 2,56 ευρώ ανά μετοχή το οποίο θα  πρέπει να καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση. Το συνολικό τίμημα θα ανέλθει στα 275,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση που έγινε τα τελευταία πολλά χρόνια στην Κύπρο και θα ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια σε μετρητά. Αναμφίβολα, αποτελεί παράλληλα και  πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας όσο και στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του τιμήματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ, θα καταλήξει στους ιδιώτες μετόχους στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα είναι μια επένδυση η οποία έχει δώσει σημαντική ώθηση στην χρηματιστηριακή αξία της Ελληνικής Τράπεζας. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν οικονομικοί παράγοντες, η Eurobank ΑΕ, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός επενδυτής στην Κύπρο, όπως αντικατοπτρίζεται από την Eurobank Κύπρου και την ισχυρή της θέση στον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου και τους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και το αποδεδειγμένο ιστορικό της.

Η Eurobank Κύπρου, υπό την πολύχρονη ηγεσία του διευθύνοντος  συμβούλου Μιχάλη Λούη, είναι σήμερα η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου.

Τα επόμενα βήματα 

Στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank ΑΕ Φωκίωνα Καραβία, η Eurobank Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα, θα λειτουργήσουν ως δύο χωριστές ανεξάρτητες τράπεζες με ξεχωριστές διοικήσεις και ξεχωριστά Διοικητικά Συμβούλια. Και οι δύο θα ανήκουν στον όμιλο Eurobank.

Ο κ. Καραβίας, μιλούσε σε αποστολή Κύπριων δημοσιογράφων που φιλοξενήθηκαν από την Eurobank το τριήμερο 10-12 Μαρτίου στην Αθήνα. 

Η Δημόσια Πρόταση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurobank, υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.