Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Κέρδος, μετά την φορολογία, ύψους 93 εκατομμυρίων 300 χιλιάδων ευρώ, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Ελληνική Τράπεζα, σε σύγκριση με κέρδος 69 εκατομμυρίων 700 χιλιάδων ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Σε ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 151 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 40%, σε ετήσια βάση. Προστίθεται πως η Ελληνική διαθέτει σταθερή κεφαλαιακή βάση, με τον αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου στο 30,2%, και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, στο 2,5 τοις εκατό.

Ο κύριος Ρούβας αναφέρεται και στη συμφωνία της Τράπεζας με την CNP Assurances για τη θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελληνική διαθέτει άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης στο 580% και με πέντε δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια τοποθετημένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το 99,7% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο, προστίθεται, σηειώνοντας πως η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά, 36% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια.