Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φερς

Απαίτηση καταθετών και κατόχων αξιογράφων ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής  κατά της Δημοκρατίας, απέρριψε ομόφωνα το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η απαίτηση ήταν από καταθέτες και κατόχους αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας και αφορούσε την περίοδο 2013 όταν εφαρμόστηκαν τα μέτρα εξυγίανσης των τραπεζών, ενώ με την απόρριψη της από το Δικαστήριο καλούνται να καταβάλουν στη Δημοκρατία περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ως έξοδα.

Γιώργος Σαββίδης - Γενικός Εισαγγελέας

«Η απόφαση δικαιώνει τη Κύπρο στα μέτρα που λήφθηκαν κατά την περίοδο του 2013 με αποτέλεσμα να βρεθεί ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε ευθύνη της ΚΔ  για τα μέτρα που λήφθηκαν το 2013 με το κούρεμα»

Το Διαιτητικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε, περαιτέρω, ότι η απόφαση για την επιβολή των μέτρων εξυγίανσης λήφθηκε αφού είχε συνεκτιμηθεί ότι δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιμες επιλογές, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα του Μαρτίου του 2013 αποτελούσαν νόμιμη άσκηση της ρυθμιστικής εξουσίας του Κράτους, το οποίο ενεργούσε προς το δημόσιο συμφέρον.

Γιώργος Σαββίδης - Γενικός Εισαγγελέας

«είναι τελεσίδικη η απόφαση της διαιτησίας, υπάρχει μια μικρή εξαίρεση ενός επενδυτή συγκεκριμένα η απαίτηση του οποία παραμένει για εκδίκαση στο διαιτητικό δικαστήριο  και θα  έπρεπε να τύχει ανάλογου  χειρισμού θέματα που έτυχαν στην ΚΔ παρόμοια με τα δικά του και  είναι μικρό ποσό σε σχέση με το συνολικό ποσό της απαίτησης »

Οι αιτητές ήταν 968 φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, όλοι Έλληνες υπήκοοι, με εξαίρεση μία εταιρεία που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο.